| Aktualności - Strona Główna | BIEGI | 30 sierpnia V Bieg Boguchwała – Wisłoczysko. Trwają zapisy!!

Aktualności - Strona GłównaBIEGI

30 sierpnia V Bieg Boguchwała – Wisłoczysko. Trwają zapisy!!

Z przyjemnością informujemy, iż 30 sierpnia odbędzie się V Bieg Boguchwała – Wisłoczysko. Rywalizacja odbędzie się tradycyjnie ze startem i metą na Rynku Miejskim w Boguchwale. Biegacze pokonają trasę po malowniczych terenach nad rzeką Wisłokiem. Nawierzchnia asfaltowa i cross. Na platformie timekeeper.pl   ruszają zapisy. Regulamin „V Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2020” Cele:  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez […]

Z przyjemnością informujemy, iż 30 sierpnia odbędzie się V Bieg Boguchwała – Wisłoczysko. Rywalizacja odbędzie się tradycyjnie ze startem i metą na Rynku Miejskim w Boguchwale. Biegacze pokonają trasę po malowniczych terenach nad rzeką Wisłokiem. Nawierzchnia asfaltowa i cross. Na platformie timekeeper.pl   ruszają zapisy.

Regulamin

„V Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2020”

Cele:

 Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu.

 1. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej.
 2. Promocja Miasta Boguchwała, terenów inwestycyjnych, rekreacyjnych
  i zabytkowych.
 3. Umożliwienie współzawodnictwa w biegu masowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą.
 4. Integrowanie grup społecznych.

  1

Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie
KRS 0000275116 www.sstlubcza.com  adres e-mail dot. organizacji biegu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji biegu:  Jan Fularz 602-226-839,

współorganizatorem V Biegu Boguchwała Wisłoczysko jest Gmina Boguchwała

 • 2

-Bieg odbędzie się 30 sierpnia 2020 r.
-Start główny  na dystansie 10 km o godz. 12:00

– start kategorii dziecięcych i młodzieżowych o godz. 10:00

Liczba uczestników biegu ograniczona jest do 250 osób

-Start i meta znajduje się na Rynku Miejskim w Boguchwale.

-Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie MCK w Boguchwale
ul. Plac Rynek 2, w dniu imprezy od godziny 8:00 do godziny 10:30 dla biegu głównego,

Zapisy do biegu kategorii dziecięcych w godzinach 8:00-9:30

-Nawierzchnia „cross” asfaltowa i terenowa (ścieżki gruntowe)

– Elektroniczny pomiar czasu dla kategorii głównej z wykorzystaniem chipów (zwrotnych)

-Zawodników obowiązuje limit czasowy 100 min, zawodnicy po tym czasie zobowiązani są opuścić trasę.

-Dekoracja i wręczenie nagród nastąpi zaraz po upływie limitu czasowego dla wszystkich kategorii biegu ok g. 14:00

 • 3

-Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia

-Impreza ma charakter otwarty,

-Dzieci startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,

-Warunkiem udziału w biegu głównym jak i na dystansach dziecięcych i młodzieżowych jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach.

 

W biegu głównym na dystansie 10 km organizator dopuszcza możliwość startu młodzieży w wieku 16-17 lat, (roczniki 2003 i 2004) jednak tylko i wyłącznie za zgodą rodzica, opiekuna prawnego, z pisemnym potwierdzeniem.
Podpis musi zostać złożony w obecności osoby z biura zawodów!

 Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.


-Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

-Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na

wysokości klatki piersiowej jak również prawidłowo przypięty chip elektroniczny do sznurowadła.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu „mogą” zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

-Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną ), celem kontroli daty urodzenia.

-Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia w czasie biegu

-Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
-Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub niebezpieczna.

-Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 • 4

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

                                                      Ogólna klasyfikacja:

 Dzieci:

– do 4 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. do  2016 r. włącznie. dystans  z metą na dziedzińcu Rynku – 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m

– 5 – 7 lat dziewczęta i chłopcy rok ur. od 2015 – 2013 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m

– 8-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2012-2011 –2 okrążenia dookoła spichlerza 400 m

10-11 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2010-2009 – 1 okrążenie dookoła Rynku – 400m

 -12-13 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2008- 2007 – 2 okrążenia dookoła Rynku – 800 m

 

 Dystans dla młodzieży

 14-15 lat (2005,2004) dziewczęta i chłopcy dystans : 3 okrążenia wokół Rynku – 1200 m

16-17 lat (2003,2002) dystans : 1500 m (przebiega częścią trasy biegu głównego)

 

Dystans 10km

Kat.  K/M 2

 1. 18-29 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 2002 – 1991

Kat. K/M 3

 1. 30-39 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1990 – 1981

Kat. K/M 4

 1. 40-49 lat  – kobiety i mężczyźni rok ur. 1980 – 1971

Kat K/M 5

 1. 50 – 59 lat kobiety i mężczyźni rok ur. 1970 – 1961

Kat K/M 6+

 1. 60 lat i starsi kobiety i mężczyźni ur. 1960 i starsi

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

– dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja

Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu biegu.

 • 5

Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy

-Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://timekeeper.pl  do wyczerpania limitu uczestników biegu głównego.

Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Opłata startowa na bieg 10 km:

 do 21.08.2020 r.  opłata wynosi 50 zł

od 24.08.2020 r. do 27.08.2020 r. opłata wynosi 70 zł

w dniu zawodów możliwość startu istnieje w przypadku wolnych miejsc oraz numerów startowych,  wpisowe wynosi wówczas  80 zł

– Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie

internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na

koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer.

-Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

-Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się
z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.

-W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km otrzymuje pakiet startowy:

 numer startowy z agrafkami,

 medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie)

Młodzież w wieku 16-17 lat (rocznik 2003, 2004), która przedstawi zgodę opiekuna prawnego i na mocny § 3 weźmie udział w biegu na 10km będzie zwolniona z opłaty startowej.  Dzieci i młodzież (ur. 2003 i później) startująca na wszystkich dystansach dziecięcych i młodzieżowych również jest zwolniona z opłaty startowej!

 • 6

 Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie 10 km

W poszczególnych kategoriach:
I m. nagrody rzeczowe
II m. nagrody rzeczowe
III m. nagrody rzeczowe

– Dodatkowo zostanie nagrodzony/ nagrodzona najszybszy mieszkaniec i mieszkanka
gm. Boguchwała

Na dystansach dziecięcych i młodzieżowych dla 3 pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom i medal

 • 7

Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz napój izotoniczny na trasie biegu.

-Trasa będzie oznakowana, tabliczkami z kierunkami biegu, znakami malowanymi sprayem fluorescencyjnymi

– Na trasie biegu znajdować się będą wolontariusze kierujący na właściwą trasę

-Odcinki asfaltowe prowadzone będą przez pilota

– Bieg zamykać będzie pojazd z informacją koniec biegu.

 • 8

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
” V Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2020”

– Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dłoni.

– Uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Ministra Zdrowia
i  Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych.

-Każdy uczestnik V Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2020 zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

W ramach działalności , zgodnie z statutem Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, jest ono Organizacją Pożytku Publicznego nr KRS 0000275116 i nie jest upoważniona do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

podobne wpisy