| Stowarzyszenie
 • Stowarzyszenie
  Projekt “Ekologiczni”

  Nasze Stowarzyszenie w czerwcu realizowało projekt grantowy przyznany przez Lokalną Grupę Działania „Trygon – Rozwój i Innowacja”, polegający na organizacji cyklu warsztatów związanych z ekologią. Do głównych celów projektu należały rozwój aktywności społecznej poprzez wykorzystanie lokalnych walorów rekreacyjnych, kulturowych i środowiskowych oraz włączenie społeczne mieszkańców poprzez aktywizację i podnoszenie kompetencji z uwzględnieniem promocji działań proekologicznych. Realizacja projektu wpłynęła na podniesienie…

 • Stowarzyszenie
  Walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze oraz obchody 15- lecia.

  W 2020 r. przypada 15 – lecie działalności Stowarzyszenia Sportowo – Turystycznego “Lubcza”. Nasza organizacja powstała dokładnie 18 października 2005 r. W minioną sobotę w Domku Myśliwskim “Rogacz” w Niechobrzu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo – wyborcze, połączone z obchodami rocznicy powstania. Najpierw dokonano podsumowania kończącej się kadencji zarządu, który swoją funkcję pełnił w latach 2017-2020. Przedstawiono sprawozdanie merytoryczne…

 • Stowarzyszenie
  Dotacja z Programu “Klub”

  Z przyjemnością informujemy, iż po raz kolejny pozyskaliśmy dodatkowe środki z Programu “Klub” Ministerstwa Sportu i Turystyki.  Fundusze te znacząco wpłyną na podniesienie jakości prowadzonych zajęć w sekcjach działających w ramach naszego Stowarzyszenia. Kwota dofinansowania wynosi 15 000 zł i dotyczyć będzie działań w zakresie sekcji siatkarskiej oraz szachowej.

 • Stowarzyszenie
  Spotkanie pt. “Nasze korzenie”

  Podsumowaniem projektu “Nasze korzenie” realizowanego przez grupę Wola Działania we współpracy z naszym Stowarzyszeniem był wieczór wspomnień połączony z promocją książki “Wola Zgłobieńska- zarys dziejów” autorstwa Bogdana Dziedzica. Zebrani wysłuchali referatu dotyczącego powojennych dziejów tej miejscowości, ze szczególnym uwzględnieniem okresu funkcjonowania Gromadzkiej Rady Narodowej w Woli Zgłobieńskiej.  Mogli się także powymieniać własnymi wspomnieniami z tego okresu. Wszyscy…

 • Stowarzyszenie
  Zakończenie warsztatów “Ekoenergia naszą przyszłością”

  W ramach realizacji projektu grantowego “Ekoenergia naszą przyszłością”, realizowanego jako poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 Pracownia Artystyczna Katarzyny Być przeprowadziła szereg warsztatów dla młodzieży. Poruszano w nich tematykę form ochrony środowiska, zagrożenia GMO, sposobów pozyskiwania ekologicznej energii, otrzymywania produktów ekologicznych. Działania te przyczyniły się…

 • Stowarzyszenie
  Zapraszamy na spotkanie pt. “Nasze korzenie”

  Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczne “Lubcza” oraz Grupa “Wola Działania” zapraszają na spotkanie pt. “Moje korzenie” połączone z promocją książki “Wola Zgłobieńska- zarys dziejów”. Odbędzie się ono 23 czerwca o godzinie 17:00 w Ośrodku Kultury w Woli Zgłobieńskiej. Wstęp wolny !!

 • Stowarzyszenie
  Kolejne elektrownie wodne odwiedzone w ramach projektu “Ekoenergia naszą przyszłością”

  W ostatnich warsztatach wyjazdowych w ramach projektu “Ekoenergia naszą przyszłością” uczestnicy dotarli do największej wodnej elektrowni w Polsce- zapory solińskiej. Mieli możliwość zwiedzić jej wnętrze i zapoznać się z pracą elektrowni szczytowo – pompowej. Zwiedzono również straszą i nieco mniejszą elektrownię w Myczkowcach. Obie tworzą zespół połączonych ze sobą elektrowni. Uczestnicy zapoznali się również z pracą elektrowni wiatrowych, funkcjonujących…

 • Stowarzyszenie
  Projekt “Nasze Korzenie”

  Już po raz kolejny nasze Stowarzyszenie wspiera grupę nieformalną “Wola Działania” w realizacji projektu w ramach Podkarpackich Inicjatyw Lokalnych 2018-2019 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Tym razem realizowany jest projekt “Nasze Korzenie”- związany z historią miejscowości Wola Zgłobieńska.  Jego efektem ma być publikacja dotycząca dziejów tej wsi oraz galeria starych fotografii. Projekt obejmuje również cykl warsztatów stacjonarnych i terenowych…

 • Stowarzyszenie
  Kolejne warsztaty wyjazdowe w ramach projektu Ekoenergia naszą przyszłością.

  W ramach kolejnego wyjazdu uczestnicy projektu Ekoenergia naszą przyszłością odwiedzili kolejny rodzaj elektrowni ekologicznej. Była to największa w Polsce elektrownia wodna z zaporą ziemną. Jest to kompleks zlokalizowany Niedzicy na rzece Dunajec. Zespół składa się z dwóch elektrowni, głównej w Niedzicy oraz wspomagającej na zbiorniku wyrównawczym w Sromowcach. Uczestnicy zwiedzili wnętrze zapory, a dużą atrakcją był moment zamykania przepływu i włączania elektrowni.…

 • Stowarzyszenie
  Udział w projekcie “Ekoenergia naszą przyszłością”

  Nasze Stowarzyszenie w tym roku uczestniczy w projekcie grantowym “Ekoenergia naszą przyszłością”, realizowanym przez Lokalną Grupę Działania “Trygon- rozwój i innowacja” w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego, poddziałanie “Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach podejmowanych działań realizowane są warsztaty dotyczące odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska, promowania ekologii.…

 loading...
Więcej