| Siatkówka | BALS | Archiwum - BALS

Archiwum - BALS

Archiwum - BALS

  • HISTORIA ROZGRYWEK BALS

      Początki historii amatorskiej siatkówki na terenie gminy Boguchwała sięgają roku 2003, kiedy to po raz pierwszy w Woli Zgłobieńskiej tamtejszy UKS Strumyk z organizował Noworoczny Turniej Amatorskiej Siatkówki. Po dwóch rozegranych Turniejach organizowanych przez Strumyka, patronat nad noworocznymi rozgrywkami przejął wójt gminy Boguchwała. Z roku na rok wzrastała zarówno liczba drużyn, jak i podnosił się poziom turnieju. Gdy w październiku 2005r.…