| Aktualności - Strona Główna | Kolarstwo Górskie | MTB Boguchwała | IX Wyścig MTB Boguchwała 21 września! ZAPISY, REGULAMIN

Aktualności - Strona GłównaKolarstwo GórskieMTB Boguchwała

IX Wyścig MTB Boguchwała 21 września! ZAPISY, REGULAMIN

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału II edycji Szprycha Podkarpackie Maratony Rowerowe !! Decydujące rozstrzygnięcia poznamy w SOBOTĘ 21 września podczas organizowanego przez nasze Stowarzyszenie IX Wyścigu MTB Boguchwała !! Tradycyjnie oprócz rywalizacji na dwóch głównych trasach, przewidziano wyścigi oraz moc innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna impreza po kilku latach przerwy wraca na stadion w Mogielnicy, gdzie zlokalizowane zostaną start i meta. Tam też rywalizować będą najmłodsi. […]

Wielkimi krokami zbliżamy się do finału II edycji Szprycha Podkarpackie Maratony Rowerowe !! Decydujące rozstrzygnięcia poznamy w SOBOTĘ 21 września podczas organizowanego przez nasze Stowarzyszenie IX Wyścigu MTB Boguchwała !! Tradycyjnie oprócz rywalizacji na dwóch głównych trasach, przewidziano wyścigi oraz moc innych atrakcji dla dzieci i młodzieży. Tegoroczna impreza po kilku latach przerwy wraca na stadion w Mogielnicy, gdzie zlokalizowane zostaną start i meta. Tam też rywalizować będą najmłodsi. Trasy SENIOR i HOBBY przebiegać będą przez malownicze tereny Gminy Boguchwała. Regulamin zawodów oraz platforma z zapisami dostępna na stronie:
https://dostartu.pl/podkarpackie-maratony-rowerowe-szprycha…

Zapisy na kategorie dziecięce i młodzieżowe w dniu zawodów w Biurze czynnym od 8:30 do 10:30 !!

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin

„IX Wyścig MTB Boguchwała  2019”

Finał II edycji Podkarpackich Maratonów Szprycha

Cele:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej
 3. Promocja gminy, szlaków rowerowych
 4. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
 5. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą

Organizator :

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie KRS 0000275116

www.sstlubcza.com

– adres e-mail dot. organizacji wyścigu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji wyścigu: Jan Fularz 602-226-839

 

Miejsce wyścigu:

1.Wyścig odbędzie się w dniu 21.09.2019 r. na terenie Gminy Boguchwała.

 1. Start i meta zlokalizowana jest na stadionie sportowym w Mogielnicy.
 2. Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia.

Harmonogram:

– biuro zawodów 8:30 -10:30

– start na dystansie  Senior 11:00

– start kategorii Hobby 11:05

– start kategorii dziecięcych 11:10

– dekoracja dzieci 12:30

– dekoracja na dystansie Senior i Hobby 14:00

– 15:30 zakończenie imprezy

Kategorie wiekowe:  

Dzieci:

 1. do 4 lat
 2. 5-6 lat
 3. 7-9 lat
 4. 10-12 lat
 5. 13 -15 lat startują na dystansie HOBBY wspólnie o godzinie 11:05 i sa zakwalifikowani do kategorii K0 i M0

Kategoria Senior

Mężczyźni:

 • M1:16 do 19 lat
 • M2: 20-29 lat
 • M3: 30-39 lat
 • M4: 40-49 lat
 • M5: 50-59 lat
 • M6: 60+

Kobiety:

 • K1: 16 do 19 lat
 • K2: 20 – 29 lat
 • K3: 30 – 39 lat
 • K4: 40 +

Dystans krótki HOBBY w kategoriach wiekowych:

Mężczyźni:

 • M0: 13 – 15 lat
 • M1: 16 – 19 lat
 • M2: 20 – 29 lat
 • M3: 30 – 39 lat
 • M4: 40 – 49 lat
 • M5: 50 – 59 lat
 • M6: 60 +

Kobiety:

 • K0: 13 – 15 lat
 • K1: 16 – 19 lat
 • K2: 20 – 29 lat
 • K3: 30 – 39 la
 • K4: 40+

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych
w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii.

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

Osoby nieletnie,  które zadeklarują chęć startu na dystansie Senior, mogą wziąć udział tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w obecności osoby z biura zawodów. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 1. ( zwolnieni z opłaty będą uczestnicy poniżej 16 roku życia tj od 2003 r. urodzenia i młodsi.)

 

Nagrody:

Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie Senior.
3 pierwsze miejsca nagrody pieniężne lub finansowe:

Na dystansie Hobby i dzieci dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

Trasa wyścigu

dystans SENIOR ok 47,3 km 1300 m przewyższenia

dystans HOBBYok 22,4 650 m przewyższenia

dokładna trasa IX Wyścigu MTB Boguchwała, zostanie zamieszczona na stronie www.sstlubcza.com oraz funpage Stowarzyszenia na portalu Facebook na 1 tydzień przed terminem imprezy sportowej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kolizje drogowe,

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania i używania kasku ochronnego sztywnego. Uczestnicy na dystansie Hobby i Senior powinni posiadać rower przystosowany do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje z udziału w wyścigu

Ubezpieczenie startujących, bezpieczeństwo

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, warunkiem jest zapoznanie sie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia  i podpisanie się na liście. Podpis uczestnika jest niezbędny do ewentualnego skorzystania z ubezpieczenia.

Uczestnicy maratonu rowerowego MTB Boguchwała zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego i zachowywać rozwagę na trasie.
Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie czy niebezpieczna.

Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W momencie wycofania sie z różnych przyczyn, uczestnik powinien poinformować organizatora.

Opłata startowa

Opłata startowa na dystansie SENIOR wynosi:

50 złotych do dnia 30.08.2019 r.,

od dnia 02.09.2019 r.  do dnia 18.09. 2019 r. 60 zł.,

w dniu zawodów 70 zł.

W kategorii HOBBY  powyżej 16 roku życia tj. od 2002 r. i starsi , opłata wynosi:

40 zł do 30.07.2019 r.

od dnia 02.09.2019 r. do dnia 18.09.2019 r.  50 zł

w dniu zawodów 60 zł

 

Dzieci i młodzież nieletnia poniżej 16 roku życia tj. do roku 2003 włącznie, będą zwolnieni z opłaty startowej.

O wysokości opłat decyduje data zaksięgowania opłaty na koncie organizatora.

Możliwość zapisu pozostanie tylko i wyłącznie w biurze zawodów od 8:30 do 10:30. Obowiązkiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i wniesienie opłaty zgodnie z regulaminem.

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie)

Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb promocyjnych i informacyjnych imprezy rowerowej.

-Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników  w kategorii : dzieci, młodzież do 16 roku życia tj (2003 rok urodzenia)

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu głównego Senior i Hobby otrzymuje pakiet startowy: numer startowy na rower z chipem

– napój izotoniczny

– oznakowanie na trasie wyścigu – znaki poziome na jezdni, strzałki na — trasie, oznaczenie trasy taśmami,

– elektroniczny pomiar czasu,

– zabezpieczenie medyczne,

– prawo do korzystania z bufetów na trasie, posiłek regeneracyjny na mecie,

– nagrody dla zwycięzców za miejsca od 1 do 3 oraz dyplomy za miejsca 4-6,

W trakcie wyścigu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły brać udziału w wyścigu.

 

Zapisy:

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie http://timekeeper.pl wniesieniu opłaty startowej w biurze zawodów, w dniu 21.09.2019 r. od godz. 8:30- 10:30 dla kategorii Senior , Hobby.

Platforma Timekeeper, do rejestracji zawodników zostanie zamknięta w dniu .19.09.2019 r. do godziny 10.

 

Biuro zawodów dla kategorii dziecięcych, Hobby i Senior czynne będzie od godziny 8:30 do 10:30.

 

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
” IX MTB Boguchwała 2019”

– Każdy uczestnik IX MTB Boguchwała 2019 zgadza się na wykorzystaniem wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

-W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego
nr KRS 0000275116
nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

  

Start zawodów

– Grupa SENIOR godzina 11:00, – HOBBY 11:05, – dzieci i młodzież 11:10

 

Liczba miejsc jest ograniczona

podobne wpisy