| Stowarzyszenie | Konferencja historyczna „Ocalić od zapomnienia”

Stowarzyszenie

Konferencja historyczna „Ocalić od zapomnienia”

W minioną niedzielę nasze Stowarzyszenie zorganizowało konferencję historyczną „Ocalić od zapomnienia”.  Konferencja ta była zrealizowana w ramach programu „Działaj lokalnie VIII”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i sala Ośrodka Kultury w Woli Zgłobieńskiej wypełniła się do ostatniego miejsca. Większość poruszanych tematów dotyczyła okresu II wojny światowej, a na sali zasiedli bezpośredni świadkowie niektórych tragicznych wydarzeń. Inspiracją do organizacji tej konferencji były dwie ważne rocznice:  70. rocznica  […]

W minioną niedzielę nasze Stowarzyszenie zorganizowało konferencję historyczną „Ocalić od zapomnienia”.  Konferencja ta była zrealizowana w ramach programu „Działaj lokalnie VIII”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem i sala Ośrodka Kultury w Woli Zgłobieńskiej wypełniła się do ostatniego miejsca. Większość poruszanych tematów dotyczyła okresu II wojny światowej, a na sali zasiedli bezpośredni świadkowie niektórych tragicznych wydarzeń. Inspiracją do organizacji tej konferencji były dwie ważne rocznice:  70. rocznica  pacyfikacji przysiółka Ścieżki w Woli Zgłobieńskiej oraz 700 lecie parafii w Zgłobniu.

 

 

SST LUBCZA już drugi raz wzięła udział w projekcie „Działaj Lokalnie VIII”, realizowanym przez Fundację Generator Inspiracji, a finansowanym przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolości i Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce . Jednym z działań podczas realizacji projektu „Cudze chwalicie swego nie znacie” była organizacja konferencji historycznej „Ocalić od zapomnienia”.  Konferencja miała się składać z pięciu referatów, jednak z przyczyn losowych wystąpiło tylko trzech prelegentów.  Dzięki pomocy Gminnej Biblioteki Publicznej złożone wcześniej referaty zostały opublikowane w biuletynie pokonferencyjnym, który otrzymali wszyscy uczestnicy spotkania. Na konferencję przybyło blisko 100 osób, co świadczyło o dużym zainteresowaniu historią regionu. Oprócz mieszkańców Woli Zgłobieńskiej, przybyli słuchacze z całej gminy i nie tylko. Swoje referaty wygłosili  Ilona Bączalska „Pradzieje Woli Zgłobieńskiej”, Bogdan Dziedzic „Wola Zgłobieńska w czasie okupacji hitlerowskiej” oraz Krzysztof Jarosz „ZWZ AK- Placówka Boguchwała Racławówka w   latach 1939-45”. Materiały nadesłali również ks. Sławomir Zych i Bartosz Walicki „Parafia zgłobieńska w okresie staropolskim” oraz Artur Wiktor „Losy zabytkowego mienia podworskiego w czasach parcelacji komunistycznej jesienią 1944roku na terenie powiatu rzeszowskiego”. Wykłady opatrzone były ciekawymi prezentacjami, a dyskusję wywołał referat dotyczący pacyfikacji przysiółka Ścieżki w Woli Zgłobieńskiej. Głos zabrał naoczny świadek, któremu udało się przeżyć to straszne wydarzenie- Edward Ożóg.   Dla wszystkich uczestników Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Zgłobieńskiej przygotowało przeróżne regionalne potrawy. 

wykład z archeologii 

mini wystawa archeologiczna

w sali Domu Kultury w Woli Zgłobieńskiej zasiadło blisko 100 osób

Edward Ożóg- naoczny świadek pacyfikacji

szwedzki stół z regionalnymi potrawami przygotowało Koło Gospodyń Wiejskich z Woli Zgłobieńskiej

podobne wpisy