| MTB Boguchwała | MTB Boguchwała 2013!

MTB Boguchwała

MTB Boguchwała 2013!

DSCF9759

Po raz drugi z rzędu nasze Stowarzyszenie zorganizuje wyścig rowerowy MTB Boguchwała, który jest dofinansowany ze środków budżetowych Gminy Boguchwała w ramach realizacji zadania publicznego. Zeszłoroczna impreza była bardzo udana.  Wystartowało ponad 200 uczestników, a na trybunach zasiadło wiele kibiców. Tym razem rywalizacja przenosi się z Mogielnicy do Niechobrza. Meta i start wyścigu zlokalizowane będą właśnie na terenie Gminnego Centrum Sportu w Niechobrzu. Kolarze wyjadą na trasy terenu […]

Po raz drugi z rzędu nasze Stowarzyszenie zorganizuje wyścig rowerowy MTB Boguchwała, który jest dofinansowany ze środków budżetowych Gminy Boguchwała w ramach realizacji zadania publicznego. Zeszłoroczna impreza była bardzo udana.  Wystartowało ponad 200 uczestników, a na trybunach zasiadło wiele kibiców. Tym razem rywalizacja przenosi się z Mogielnicy do Niechobrza. Meta i start wyścigu zlokalizowane będą właśnie na terenie Gminnego Centrum Sportu w Niechobrzu. Kolarze wyjadą na trasy terenu Gminy Boguchwała w niedzielę 22 września. W rozwinięciu prezentujemy regulamin Wyścigu. Niebawem przekażemy więcej informacji, w tym mapy tras. Podobnie jak przed rokiem dorośli ścigać się będą na dwóch dystansach. Przygotowano też wiele kategorii młodzieżowych. 

Dwie poprzednie edycje padły łupem Larego Zębatki. Czy i tym razem okaże się ona najszybszy? 

 

Regulamin

 

„III Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała  2013”

 

 Cele:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia

2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej

3. Promocja gminy, szlaków rowerowych

4. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej

5. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej

z dobrą zabawą

  

Organizator:

 

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół
w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie KRS 0000275116

                                       www.sstlubcza.com

 

adres e-mail dot. organizacji wyścigu: mtbboguchwala@gmail.com

kontakt telefoniczny dot. organizacji wyścigu:  Jan Fularz 602-226-839

  

§ 1

 

Organizatorem wyścigu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
 w Racławówce, a dofinansowany ze środków budżetowych Gminy Boguchwała w ramach realizacji zadania publicznego.

 

§ 2

 

Wyścig odbywa się na terenie Gminy Boguchwała. Start i meta znajduje się na stadionie

Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu

 

§ 3

 

Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia

 

§ 4

 

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

 Dzieci:

 do 6 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. do 2007

dystans 1 okrążenie stadionu

 7-9lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2006-2004

dystans: 2 okrążenia stadionu

 10-12 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2001-2003

dystans: 4 okrążenia stadionu

  Hobby, młodzież – dystans ok. 16km

 13-15lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 1998-2000

16-17 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 19 96- 1997

 

Senior, dystans. ok. 38km

 

Kat.  K/M 2

1. 18-29 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1984- 1995

Kat. K/M 3

2. 30-39 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1974-1983

Kat. K/M 4

3. 40-49  – kobiety i mężczyźni rok ur. 1964-1973

Kat/ K/M 5+

4. 50 lat i starsi rok ur. 1963 i starsi

 

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

– dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja oraz klasyfikacja Open na danym dystansie,

(pod uwagę będzie brany czas przyjazdu na metę)

-organizator dopuszcza możliwość startu osobom pełnoletnim na dystansie Hobby poza konkurencją bez możliwości rywalizowania z osobami nieletnimi o miejsca !!!

natomiast dla tych osób zorganizowana będzie oddzielna klasyfikacja OPEN z podziałem na kobiety i mężczyzn powyżej 18 roku życia na tym dystansie, bez nagród finansowych!.

Osoby nieletnie, które zadeklarują chęć startu na dystansie senior, mogą wziąć udział tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w obecności osoby z biura zawodów. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.

Dodatkowo wszyscy uczestnicy wezmą udział w loterii z nagrodami.

Osoby nieobecne podczas losowania nagród w loterii, które nie zgłoszą się po powtórnym wyczytaniu numerka startowego, nie będą mogły ubiegać się o odbiór nagrody w innym terminie. Nagroda przechodzi na kolejną obecną osobę podczas losowania numeru startowego.

 

*Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu wyścigu

§ 5

 

W wyścigu może wziąć udział każdy, kto wypełni kartę zgłoszeniową i oświadczenie

 

§ 6

 

Osoby poniżej 18 roku życia, oprócz karty zgłoszeniowej składają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych

§ 7

 

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania i używania kasku ochronnego sztywnego. Uczestnicy na dystansie Hobby i Senior zobowiązani powinni posiadać rower przystosowany do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje  z udziału w wyścigu  

§ 8

 

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe kolizje drogowe.

Uczestnicy maratonu rowerowego MTB Boguchwała zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie czy niebezpieczna.

Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

§ 9

 Opłata startowa wynosi 30 złotych,

 Dzieci i młodzież nieletnia poniżej 18 roku życia tj.do roku 1996 włącznie, będą zwolnieni  z opłaty startowej.

 

§ 10

 

 Organizator zapewnia nagrody dla każdej kategorii wiekowej na dystansie Senior za 3 pierwsze miejsca nagrody pieniężne w zależności:

 I m. 150 zł

 II m. 100zł

 III m. 50zł

 

Na dystansie Hobby i dzieci dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

 Dla wszystkich uczestników zostanie zorganizowana loteria z cennymi nagrodami .

 

§ 11

 

 Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz poczęstunek

(bufet na trasie wyścigu, poczęstunek na stadionie po wyścigu)

 

§ 12

W trakcie wyścigu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły brać udziału w wyścigu.

 

                                                                                                                   § 13

 

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wpłaty opłaty startowej w biurze zawodów, w dniu wyścigu od godz. 8:30- 10:45

 

Start zawodów

– Grupa Senior godzina 11:00

– Hobby 11:05

– dzieci i młodzież 11:10

§ 14

 

Istnieje możliwość internetowej rezerwacji miejsca poprzez wysłanie e-maila zgłoszeniowego na adres:  mtbboguchwala@gmail.com

 

§ 15

 Liczba miejsc jest ograniczona

 

  

 

 

 

 

 

 

Niezbędne druki

 

  1. Oświadczenie  osoby pełnoletniej  biorącej udział w  III Wyścigu Rowerowym MTB Boguchwała  2013

Uczestnik

Imię:

Nazwisko:

data urodzenia:

miejsce zamieszkania:

płeć:

telefon:

 Organizator,  wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
 z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.

Wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie materiałów zdjęciowych/filmowych
wyścigu z  wizerunkiem do celów promocyjno – reklamowych wyścigu MTB Boguchwała, zarówno przez Organizatora –  Lubczę jak i zleceniodawcę zadania Gminę Boguchwała.

 

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu III Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała 2013 i  w pełni ją akceptuję.

 

 ……………………………………………………………………………………………………….………..

Czytelny podpis osoby składającej kartę zgłoszeniową

 

 

 

 

  1. 2.     Karta zgłoszeniowa

Imię i nazwisko:

Adres zamieszkania:

 

Pesel:

Telefon:

Płeć: mężczyzna ( ) / kobieta ( ) M/K

Grupa wiekowa: do 6 lat ( ), 7-9lat(  ), 10-12 lat (  ) , HOBBY 13-15 lat ( ), 16-17 lat ( ),

Senior : 18-29 lat (  ), 30-39 lat (  ), 40 – 49, (  ) 50 lat i starsi (  )

 

*o klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

 

W przypadku osoby nieletniej niezbędna jest zgoda rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego na udział uczestnika  w wyścigu oraz udzielenie  pomocy medycznej.

Wyrażam zgodę na publikację, wykorzystanie zdjęć z moim wizerunkiem przez organizatorów do celów reklamowych/promocyjnych wyścigu MTB Boguchwała.

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem i akceptuję zawarte w nim postanowienia.

 

………………………………………………………..……                                                                                         ………………………………………………………..……

 

podpis rodzica/opiekuna                                                                                 podpis uczestnika

 

 

 

 

 

Oświadczenie opiekuna prawnego dotyczące osoby nieletniej poniżej 18 roku życia biorącej udział w  III Wyścigu Rowerowym MTB Boguchwała  2013

Uczestnik                                                                               Rodzic/opiekun prawny

Imię:                                                                                      Imię                          

Nazwisko:                                                                               Nazwisko

data urodzenia:                                                                       pesel:

miejsce zamieszkania:                                                          miejsce zamieszkania:

płeć:                                                                                                   

Oświadczam także, że mój/moja podopieczny/podopieczna posiada dobry stan zdrowia, nie ma przeciwwskazań medycznych i ogólnoustrojowych do wzięcia udziału
 w zawodach kolarskich. Jednocześnie oświadczam, że podopieczny nieletni startuje
w imprezie sportowej wyłącznie na moją odpowiedzialność.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane
z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu.

Wyrażam zgodę na publikację i wykorzystanie materiałów zdjęciowych/filmowych

wyścigu z  wizerunkiem do celów promocyjno – reklamowych wyścigu MTB Boguchwała, zarówno przez Organizatora –  Lubczę jak i zleceniodawcę zadania Gminę Boguchwała.

Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu III Wyścigu Rowerowego MTB Boguchwała  2013

i akceptuję go w całości.

……………………………………………………………………………………………………….………..

Czytelny podpis osoby składającej kartę zgłoszeniową

Wyrażam zgodę  na uczestnictwo syna/córki  w  III Wyścigu Rowerowym MTB Boguchwała 2013r.

……………………………………………………………………………………………………….………..

Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

 

 

podobne wpisy