| Aktualności - Strona Główna | BIEGI | VIII Bieg Boguchwała Wisłoczysko już 10 września

Aktualności - Strona GłównaBIEGI

VIII Bieg Boguchwała Wisłoczysko już 10 września

Już 10 września kolejna edycja imprezy biegowej w Boguchwale. Przed nami bieg na 10 km, a także biegi dziecięce i młodzieżowe. Start od 10:00 na Rynku Miejskim w Boguchwale. „VIII Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2023” Cele:  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej. Promocja Miasta Boguchwała, terenów inwestycyjnych, rekreacyjnych i […]

Już 10 września kolejna edycja imprezy biegowej w Boguchwale. Przed nami bieg na 10 km, a także biegi dziecięce i młodzieżowe. Start od 10:00 na Rynku Miejskim w Boguchwale.

„VIII Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2023”

Cele: 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu.
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej.
 3. Promocja Miasta Boguchwała, terenów inwestycyjnych, rekreacyjnych
  i zabytkowych.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa w biegu masowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą.
 5. Integrowanie grup społecznych.

 

 • 1
 1. Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
  w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie,
  KRS 0000275116, sstlubcza.com, adres e-mail dot. organizacji biegu: mtbboguchwala@gmail.com.
 2. Kontakt telefoniczny dot. organizacji biegu: Jan Fularz 602-226-839.
 3. Współorganizatorem VIII Biegu Boguchwała Wisłoczysko jest Gmina Boguchwała.
 • 2
 1. Bieg odbędzie się 10 września 2023 r.
 2. Start główny na dystansie 10 km o godz. 10:00.
 3. Start kategorii dziecięcych i młodzieżowych o godz. 12:00.
 4. Liczba uczestników biegu ograniczona jest do 250 osób.
 5. Start i meta znajduje się na Rynku Miejskim w Boguchwale.
 6. Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie MCK w Boguchwale,
  Plac Rynek 2, w dniu imprezy od godziny 8:00 do godziny 9:30 dla biegu głównego.
 7. Zapisy do biegu kategorii dziecięcych w godzinach 9:00-11:30.
 8. Nawierzchnia „cross” asfaltowa i terenowa (ścieżki gruntowe).
 9. Elektroniczny pomiar czasu dla kategorii głównej z wykorzystaniem chipów (zwrotnych).
 10. Zawodników obowiązuje limit czasowy 100 min, zawodnicy po tym czasie zobowiązani są opuścić trasę.
 11. Dekoracja i wręczenie nagród nastąpi zaraz po upływie limitu czasowego dla wszystkich kategorii biegu ok. godz. 12:30.
 • 3
 1. Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia.
 2. Impreza ma charakter otwarty.
 3. Dzieci startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych.
 4. Warunkiem udziału w biegu głównym jak i na dystansach dziecięcych i młodzieżowych jest złożenie własnoręcznego podpisu (w przypadku biegu dla dzieci podpis rodzica lub opiekuna prawnego) pod oświadczeniem o zdolności do udziału w zawodach.
 5. W biegu głównym na dystansie 10 km organizator dopuszcza możliwość startu młodzieży w wieku 16-17 lat, (roczniki 2006 i 2007) jednak tylko i wyłącznie za zgodą rodzica, opiekuna prawnego, z pisemnym potwierdzeniem.
  Podpis musi zostać złożony w obecności osoby z biura zawodów!
 6. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.
 7. Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
 8. Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu, jak również prawidłowo zamocowany chip elektroniczny.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia w czasie biegu.
 10. Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
 11. Wszelkie zmiany trasy przez zawodników będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. 
 • 4
 1. Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:
  1. Dzieci:
   • do 4 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. do  2019 r. włącznie; dystans  z metą na dziedzińcu Rynku – 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m,
   • 5 – 7 lat dziewczęta i chłopcy rok ur. 2018- 2016 – 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m,
   • 8-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur. 2015-2014 – 2 okrążenia dookoła spichlerza 400 m,
   • 10-11 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2013-2012 – 1 okrążenie dookoła Rynku – 400m,
   • 12-13 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2011- 2010 – 2 okrążenia dookoła Rynku – 800 m.
 2. Dystans dla młodzieży
 • 14-15 lat (2009, 2008) dziewczęta i chłopcy dystans – 3 okrążenia wokół Rynku – 1200 m.

 

 1. Dystans 10km
  • K/M 1 – (18-35 lat) kobiety i mężczyźni,
  • K/M 2 – (36-49 lat) kobiety i mężczyźni,
  • K/M 3 – (50 lat i więcej) kobiety i mężczyźni.
 1. O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia, nie miesiąc!
 2. Dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja.
 3. Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu biegu.

 5

 1. Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się elektronicznie przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie https://chronotex.pl do dnia 02.09.2023 r. lub do wyczerpania limitu uczestników biegu głównego.
 2. Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.
 3. Opłata startowa na bieg 10 km:
  do 02.09.2023 r. opłata wynosi 50 zł,
  w dniu zawodów możliwość zapisu istnieje w przypadku wolnych miejsc oraz numerów startowych, wpisowe wynosi wówczas 100 zł.
 4. Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie).
 5. Rezygnacja/przepisanie pakietu:
  1. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej opłaty startowej.
  2. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu na innego uczestnika maksymalnie do dnia 08.2023 r. W takiej sytuacji należy zgłosić fakt na adres email organizatora podany w Regulaminie.
 6. Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.
 7. Zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.
 8. W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km otrzymuje pakiet startowy:
  1. numer startowy z agrafkami,
  2. medal na mecie (po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie),
  3. opieka medyczna,
  4. napój izotoniczny,
  5. bon na posiłek regeneracyjny po biegu.
 9. Młodzież w wieku 16-17 lat (rocznik 2006, 2007), która przedstawi zgodę opiekuna prawnego i na mocy 3 weźmie udział w biegu na 10km będzie zwolniona z opłaty startowej. Dzieci i młodzież (ur. 2005 i później) startująca na wszystkich dystansach dziecięcych i młodzieżowych również jest zwolniona z opłaty startowej!
 • 6
 1. Organizator zapewnia nagrody finansowe lub rzeczowe dla miejsc I-III w każdej kategorii wiekowej na dystansie 10 km.
 2. Specjalna nagroda Open dla najszybszej i najszybszego biegacza.
 3. Dodatkowo zostanie nagrodzona/nagrodzony najszybsza mieszkanka i najszybszy mieszkaniec gminy Boguchwała.
 4. Na dystansach dziecięcych i młodzieżowych dla 3 pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe.
 • 7
 1. Trasa będzie oznakowana tabliczkami z kierunkiem biegu, szarfami oraz znakami malowanymi sprayem fluorescencyjnym.
 2. Na trasie biegu znajdować się będą wolontariusze kierujący w newralgicznych miejscach.
 3. Odcinki asfaltowe prowadzone będą przez pilota.
 • 8
 1. Uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych.
 2. Każdy uczestnik VIII Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2023 zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.
 3. Zawody odbędą się niezależnie od pogody z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników.
 4. W przypadku bardzo złych warunków pogodowych Organizator dopuszcza możliwość wydłużenia limitów czasowych lub skrócenia tras.
 5. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 6. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie Organizatora zawodów sstlubcza.com oraz w wydarzeniu na Facebook.
 7. Rejestracja elektroniczna zawodników zakończy się w dniu 25.08.2023 r., po tym terminie możliwe zapisy tylko w biurze zawodów. Jednocześnie informujemy, że organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego, medalu na mecie dla osób zgłoszonych po terminie 25.08.2023 r.
 8. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.
 9. W ramach działalności, zgodnie ze statutem Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, jest ono Organizacją Pożytku Publicznego nr KRS 0000275116 i nie jest upoważnione do wystawiania faktury VAT za udział
  w imprezie.

podobne wpisy