| Aktualności - Strona Główna | Zaproszenie na kurs trenera II klasy w piłce siatkowej.

Aktualności - Strona Główna

Zaproszenie na kurs trenera II klasy w piłce siatkowej.

Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na Kurs Trenera II Klasy w Piłce Siatkowej.  Oto szczegóły:   UCZESTNICY: W kursie uczestniczyć mogą osoby które ukończyły studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim.Posiadają stopień instruktora sportu w dyscyplinie piłka siatkowa. CZAS TRWANIA: Program kursu obejmuje 410 godzin (w tym 30 godz. praktyki trenerskiej)Zajęcia realizowane są w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela). KOSZT KURSU:  4 200 zł […]

Wydział Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego zaprasza na Kurs Trenera II Klasy w Piłce Siatkowej.  Oto szczegóły:

 

UCZESTNICY:
W kursie uczestniczyć mogą osoby które ukończyły studia wyższe, co najmniej na poziomie licencjackim.
Posiadają stopień instruktora sportu w dyscyplinie piłka siatkowa.

CZAS TRWANIA:
Program kursu obejmuje 410 godzin (w tym 30 godz. praktyki trenerskiej)
Zajęcia realizowane są w formie zjazdów weekendowych (sobota, niedziela).

KOSZT KURSU:
 4 200 zł (możliwość płatności w ratach)

WARUNKI NABORU:
Złożenie formularza zgłoszeniowego wraz z wymaganymi dokumentami. Dokumenty można dostarczyć pocztą
lub osobiście.

WYMAGANE DOKUMENTY:
1. Podanie kandydata o przyjęcie na studia.
2. Odpis dyplomu ukończenia studiów.
3. Ksero legitymacji instruktora (oryginał do wglądu).
4. Ksero dowodu osobistego.
5. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do udziału w studiach podyplomowych.
6. Podpisane imieniem i nazwiskiem 2 fotografie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm
7. Oświadczenie o niekaralności.
8. Oświadczenie o znajomości podstawy prawnej.
9. Oświadczenie o posiadanym ubezpieczeniu NNW.

TERMIN ROZPOCZĘCIA:
Planowany termin rozpoczęcia: październik-listopad 2014

FORMY ZALICZENIA:
Warunkiem ukończenia studiów jest uzyskanie pozytywnych ocen ze wszystkich zaliczeń przewidzianych planem
studiów oraz złożenie pracy dyplomowej, która ma stanowić opracowanie wybranego tematu.

DOKUMENT KOŃCOWY:
Absolwent otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem przedmiotów nauczania
i ich wymiarem godzinowym oraz dyplom trenera klasy drugiej w dyscyplinie piłka siatkowa.
_____________________________________________________
KONTAKT
Uniwersytet Rzeszowski
Wydziału Wychowania Fizycznego
Ul. Hoffmanowej 25, 35-959 Rzeszów
Pokój 18, Czynne: Pn.- Pt. w godz. 8:00 – 15:00
Tel. 17/872-18-69, e-mail: wwf.pdpl@wp.p

podobne wpisy