| Aktualności - Strona Główna | Kolarstwo Górskie | Zawody kolarskie XC o Puchar Burmistrza Boguchwały

Aktualności - Strona GłównaKolarstwo Górskie

Zawody kolarskie XC o Puchar Burmistrza Boguchwały

Startujemy z niespodzianką 🔥🔥🔥   Zapraszamy na zupełnie nowe wydarzenie kolarskie – zawody XC o Puchar Burmistrza Boguchwały !   Atrakcyjna i efektowna rywalizacja kolarzy w różnym wieku odbędzie się w pięknym anturażu Rynku Miejskiego w Boguchwale oraz zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich   ‼️21.08.2022 – Boguchwała, RYNEK , godz.: 14:00 Oto regulamin ! MTB XC Boguchwała 2022 Cel zawodów: Popularyzacja kolarstwa górskiego w szczególności w odmianie […]

Startujemy z niespodzianką 🔥🔥🔥
 
Zapraszamy na zupełnie nowe wydarzenie kolarskie – zawody XC o Puchar Burmistrza Boguchwały !
 
Atrakcyjna i efektowna rywalizacja kolarzy w różnym wieku odbędzie się w pięknym anturażu Rynku Miejskiego w Boguchwale oraz zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich
 
‼️21.08.2022 – Boguchwała, RYNEK , godz.: 14:00
Oto regulamin !

MTB XC Boguchwała 2022

Cel zawodów:

 • Popularyzacja kolarstwa górskiego w szczególności w odmianie MTB XC,

propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, oraz wszystkich odmian kolarstwa, poprawianie umiejętności zawodników, integracja środowiska rowerowego.

 • Propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia.

 

Organizatorzy imprezy

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza w Racławówce

Termin imprezy i miejsce

21.08.2022 – Boguchwała, RYNEK , godz.: 14:00

Zapisy w formie elektronicznej poprzez wypełnieniem ankiety za pomocą  aktywnego linku 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Hp9t8u9Sh63SGUOA8FvMMZTh-m14JZdA4EmKSbnt6yko-Q/viewform?usp=pp_url

Lub poprzez wypełniony i przesłaną ankietę do pobrania ze strony W FORMIE SKANU  :

https://docs.google.com/document/d/1OstI6Nru_YE21y7HNGV5qDp6JHrzorrP-fPww4Tpk4c/edit?usp=sharing

xcboguchwala@gmail.com

 

Dokładne informacje o godzinach startów poszczególnych kategorii wiekowych, będą podawane bezpośrednio w dniu startu.

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów w godzinach od  11:00  (w przypadku wolnych miejsc) do 13:30

Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem będzie osoba, która:

 1. Przestrzegać będzie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami organizatora wyścigu
 2. Prześle formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: xcboguchwala@gmail.com lub wypełni aktywny link , lub dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów
 3. Dokona opłaty startowej.
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest uzyskanie zgody rodzica/opiekuna na start

istnieje możliwość zapisu takiego uczestnika tylko w biurze zawodów w obecności dorosłego  opiekuna

Wypełniając kartę zgłoszeniową  uczestnik akceptuje  REGULAMIN:

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

 • z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń
  w stosunku do organizatora.
 • Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym oraz w pełni sprawnym

rowerem.

Opłata startowa : 20 zł płatna na konto organizatora : 30916300092001000280880001

z opisem wyścig XC

oraz w dniu imprezy  w biurze zawodów ,

osoby niepełnoletnie zwolnione są z opłaty startowej

 1. Program zawodów

godz. 11:00 – 13:30 – zapisy w biurze zawodów,

godz. 14 – start kategorii dziecięcych i młodzieżowych

godz. 15,30 – dekoracja kategorii dziecięcych

godzina 15:45 start  kategorii dorosłych

godz. 17-18 – zakończenie zawodów

godz. 18:00 – wręczanie nagród

Dystans Zawodów 

Zawody odbędą się na pętli o długości około 2 km, w zależności od kategorii wiekowych ilość okrążeń jest zmienna  Zawody trwają do czasu, aż lider wyścigu przekroczy linię startu/mety.

Kolejni zawodnicy kończą zawody po przekroczeniu linii startu/mety niezależnie od ilości przejechanych okrążeń.

Ilość okrążeń zostanie podana w dniu wyścigów podczas odprawy technicznej (maksymalnie 5 okrążeń)

Trasa przebiegać będzie przez Rynek w Boguchwale i na terenie stawiska i zespołu pałacowego
w Boguchwale

Trasa dla dzieci, to wyznaczony fragment trasy głównej o zmniejszonym stopniu trudności.

VII Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 1. Oznakowaną trasę zawodów MTB XC
 2. Zabezpieczenie medyczne
 3. Posiłek regeneracyjny
 4. Numer startowy
 5. ubezpieczenie NNW
 6. Nagrody indywidualne dla zwycięzców poszczególnych kategorii: (wszystkie kategorie są kwalifikowane na podstawie daty urodzenia)

 

                                             KATEGORIE WIEKOWE ZAWODÓW XC

 Kategorie dziecięce  ( krótka pętla około 500 mb)

chłopcy i dziewczęta od 7-8 lat- roczniki 2015-2014

chłopcy i dziewczęta od 9-10 lat- roczniki 2013-2012

Kategorie Młodzieżowe ( 1 pętla około 2000 m )

chłopcy i dziewczęta od 11-12 lat- roczniki 2011-2010

chłopcy i dziewczęta od 13 do 14 -lat 2009 – 2008

chłopcy i dziewczęta od 15 do 17 -lat 2007 – 2005

 KATEGORIE DOROŚLI

Kobiety – od 18 lat-35 lat-roczniki 2004 -1987

Kobiety – powyżej 35 lat – roczniki 1986 i starsze

M20 – mężczyźni 18 – 29 lat – roczniki 2004-1993

M30 – mężczyźni 30 – 39 lat – roczniki 1992-1983

M40 – mężczyźni 40 – 49 lat – roczniki 1982-1973

M50+ – mężczyźni 50 lat i starsi – 1972 i starsi

Komisja sędziowska z organizatorem może zasądzić następujące kary:

– upomnienie

– kara czasowa

– dyskwalifikacja zawodnika

Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy

wyścigu poza wyznaczonymi strefami   Zaśmiecanie trasy wyścigu karane.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

Protesty

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie do 15 minut

od zakończenia zawodów (przejazd ostatniego zawodnika przez linię mety). Po tym czasie protesty

nie będą rozpatrywane.

Ruch drogowy

Zawody odbywać się będą na trasie obejmującej ścieżki oraz przecinającej drogi oznakowane taśmą oraz strzałkami . Trasa wytyczona jest poza obszarami drogowymi na terenie i w okolicach Rynku w Boguchwale   Zawodnicy zobowiązani są  zachować ostrożność mając na uwadze możliwość

wejścia pieszego .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

Informacje dodatkowe

– trasa wyścigu ma liczne uskoki, skocznie, odcinki techniczne i strome zjazdy, co wiąże się
z niebezpieczeństwem upadku. Dla bezpieczniejszego pokonania tych odcinków zobowiązujemy KAŻDEGO uczestnika do przejechania przynajmniej jednej pętli przed zawodami. Przyczyni się to do zmniejszenia ryzyka kontuzji i pozwoli na sprawniejsze pokonanie trasy podczas wyścigu, uczestnik musi zapoznać się z trasą przed zawodami;

– osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z

trasy przez obsługę techniczną;

– wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

– w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego;

– uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego

regulaminu na przetwarzanie swoich danych osobowych

Każdy uczestnik wyścigu XC Boguchwała  zgadza się na wykorzystaniem wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu

– organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach,

uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem.

– sprzęt, na którym startują zawodnicy musi być sprawny w rozumieniu prawa o ruchu drogowym,

– zabrania się startu na rowerach elektrycznych, wspomaganych elektrycznie lub wyposażonych w

innego rodzaju wspomaganie (silnik) oraz na rowerach ze zdemontowanym układem hamulcowym

przedniego lub tylnego koła,

W przypadku złamaniu powyższych założeń (zasad) uczestniczka/uczestnik zostanie

zdyskwalifikowana/ny.

– organizator dopuszcza zmiany regulaminu wynikłe z nagłych potrzeb, o takowych zmianach będzie informował na bieżąco uczestników poprzez e-mail do zarejestrowanych oraz wiadomości e-mail na profilu FB.

podobne wpisy