| Aktualności - Strona Główna | Kolarstwo Górskie | Zawody XC o Puchar Burmistrza Boguchwały 19 sierpnia 2023 – WYSTARTOWAŁY ZAPISY

Aktualności - Strona GłównaKolarstwo Górskie

Zawody XC o Puchar Burmistrza Boguchwały 19 sierpnia 2023 – WYSTARTOWAŁY ZAPISY

Przed nami II edycja zawodów MTB XC o Puchar Burmistrza Boguchwały. To bardzo atrakcyjne wydarzenie rowerowe odbędzie się 19 sierpnia 2023 r. na Rynku Miejskim w Boguchwale. Zaplanowano wiele atrakcji dla miłośników kolarstwa -kategorie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prawdziwe ściganie w formule xc w malowniczym miejscu na terenach boguchwalskiego Rynku Miejskiego oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich. Zapisy on- line od 16.07 do 10.08. Link do zapisów  https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe…/viewform…   Regulamin: Cel […]

Przed nami II edycja zawodów MTB XC o Puchar Burmistrza Boguchwały. To bardzo atrakcyjne wydarzenie rowerowe odbędzie się 19 sierpnia 2023 r. na Rynku Miejskim w Boguchwale.

Zaplanowano wiele atrakcji dla miłośników kolarstwa -kategorie dla dzieci, młodzieży i dorosłych, prawdziwe ściganie w formule xc w malowniczym miejscu na terenach boguchwalskiego Rynku Miejskiego oraz Zespołu Pałacowo-Parkowego Lubomirskich.

Zapisy on- line od 16.07 do 10.08.🔚

Link do zapisów  👉https://docs.google.com/…/1FAIpQLSe…/viewform…

 

Regulamin:

Cel zawodów:

*popularyzacja kolarstwa górskiego w szczególności w odmianie XC,XCO,

*propagowanie i rozpowszechnianie sportów rowerowych, oraz wszystkich odmian kolarstwa, *poprawianie umiejętności zawodników, integracja środowiska rowerowego,

* propagowanie zdrowego aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,

Organizatorzy imprezy;

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza w Racławówce

Racławówka 215, 36-047 Niechobrz

Termin imprezy i miejsce

19.08.2023 r. – Boguchwała, RYNEK, ul. Plac Rynek 1

Zapisy w formie elektronicznej poprzez wypełnieniem ankiety za pomocą  aktywnego linku https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe_Hp9t8u9Sh63SGUOA8FvMMZTh-m14JZdA4EmKSbnt6yko-Q/viewform?usp=sf_link

Lub poprzez wypełnioną i przesłaną ankietę do pobrania ze strony www.sstlubcz.com i wydarzeniu FB, XC Boguchwała na adres@ xcboguchwala@gmail.com

Istnieje możliwość zapisu w dniu zawodów w godzinach od  10:00  (w przypadku wolnych miejsc)

do 13:30

-Warunki uczestnictwa

Uczestnikiem będzie osoba, która:

 1. Przestrzegać będzie obowiązujących zasad bezpieczeństwa zgodne z zaleceniami organizatora wyścigu
 2. Prześle formularz zgłoszeniowy na adres mailowy: xcboguchwala@gmail.com lub wypełni aktywny link, lub dokona osobistego zgłoszenia w biurze zawodów
 3. Dokona opłaty startowej.
 4. W przypadku osoby niepełnoletniej konieczne jest uzyskanie zgody rodzica/opiekuna na start

i istnieje możliwość zapisu takiego uczestnika tylko w biurze zawodów w obecności dorosłego opiekuna

 

Wypełniając kartę zgłoszeniową  uczestnik akceptuje  REGULAMIN:

 Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane

 • z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpiły przed, w trakcie lub po wyścigu.
 • Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.
 • Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody. Przez akceptację niniejszej deklaracji uczestnicy zrzekają się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.
 • Przyjmuję do wiadomości, że w razie wypadku nie mogę wnosić żadnych roszczeń
  w stosunku do organizatora.
 • Przyjmuję do wiadomości, że należy przestrzegać zarządzeń służb porządkowych oraz warunków regulaminu.

Każdy uczestnik zawodów jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym oraz w pełni sprawnym

rowerem.

 Opłata startowa : 50 zł płatna na konto organizatora : 30 9163 0009 2001 0002 8088 0001

z opisem wyścig XC do dnia 10.08.2023 r.

W dniu zawodów opłata startowa będzie pobierana w wysokości 80 zł

osoby do 16 r. życia tj. od 2007 włącznie – zwolnione są z opłaty startowej

– Kategorie wiekowe z podziałem na dziewczynki/chłopcy/ kobiety/mężczyźni

 

D1 – do 4 lat 2019 r. i młodsi

D2 – 5 – 6- lat – 2018 -2017 r.

D3 – 7 – 8 lat – 2016 r.– 2015 r.

D4 – 9 – 10 lat – 2014 r.– 2013 r.

żak/żakini 11 – 12 lat /2012– 2011 r.

młodzik/młodziczka 13 – 14 lat /2010 r.– 2009 r.

junior młodszy/juniorka młodsza 15 – 16 lat /2008 – 2007 r.

junior/juniorka 17 – 18 lat /2006 – 2005 r.

M/K0 (19-29 lat) 2004 -1994 r.

M/K-I (30-39 lat) /1993– 1984 r.

M/K- II (40-49 lat.) /1983 – 1974 r.

M/K-III (50 lat )/ 1973 – i starsi

-Program zawodów

godz. 9:00 otwarcie biura zawodów dla kategorii D0, D1, D2, D3 zamknięcie 30 min przed rozpoczęciem części I ok 11:00

Biuro zawodów dla kategorii starszych KM0/KMI/ KMII/ KMIII czynne do g. od 12:00 do 13:45

11:30 – kategorie D1, D2, D3, D4, (część I – sekcje techniczne) plac Rynku

Część II

12:15 start kategorii dziecięcych D1 dz/chł

12:30 start kategorii D2 dz/chł

12:50 start kategorii D3 dz/chł

13:10  start kategorii D4 dz/chł

godzina 13:30 dekoracja w kategorii D1, D2, D3, D4

godz. 14:00 – start zawodników żakini/ żak

godz. 14:30 -start zawodników młodzik/młodziczka / junior młodszy/juniorka młodsza

godzina 15:00 dekoracja żakini/żak, młodzik/ jr. młodszy

godz. 15:30 start kategorii junior/ K/M0- K/MIII

godz. 16:30 start kategorii K/MI-K/MII

godz. 17:30 zakończenie Wyścigu

ok godz. 18:00 dekoracja, wręczanie nagród

Wszystkie dystanse startują w oddzielnych grupach z podziałem na dziewczynki i chłopców/ kobiety/ mężczyzn

-Limit czasowy i dystans zawodów

Zawody odbędą się na pętli o długości od 2 do 3 km dla kategorii starszych

Zawody na dystansach dziecięcych i D0, D1, D2, D3 – dystans rudny będzie skrócony do ok. 500 – 800 m

W kategoriach dziecięcych zorganizowana zostanie część I – techniczna warunkiem udziału
w wyścigu głównym (część II) jest udział w sekcji technicznej. Przejazd przez ustalone przez organizatora przeszkody decydują o linii startu w wyścigu głównymJ

-Zawody trwają do czasu, aż lider wyścigu przekroczy linię startu/mety w określonym wyżej przedziale czasowym. Kolejni zawodnicy kończą zawody po przekroczeniu linii startu/mety niezależnie od ilości przejechanych okrążeń.

-Trasa przebiegać będzie przez Rynek w Boguchwale i na terenie stawiska i zespołu pałacowego

w Boguchwale

-Ilość okrążeń zostanie podana w dniu wyścigów podczas odprawy technicznej.

-Świadczenia dla zawodników

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

 1. Oznakowaną trasę zawodów MTB w formule XCO
 2. Zabezpieczenie medyczne
 3. Posiłek regeneracyjny
 4. Numer startowy
 5. Medale/statuetki TOP 3 w każdej kategorii wiekowej.
 6. Nagrody rzeczowe lub finansowe dla 3 pierwszych miejsc na danym dystansie.

Ubezpieczenie NNW, po stronie uczestnika wyścigu.

– Medale/statuetki w klasyfikacji OPEN dla kategorii Junior/MO/MIII i MI/MII (zwycięzcy Open w podanych grupach są wyłączeni z klasyfikacji TOP 3 w swojej kategorii).

 

-Ochrona środowiska naturalnego

Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy

wyścigu poza wyznaczonymi strefami   Zaśmiecanie trasy wyścigu karane.

Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.

 

-Protesty

Protesty do sędziego głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie do 15 minut

od zakończenia zawodów (przejazd ostatniego zawodnika przez linię mety). Po tym czasie protesty

nie będą rozpatrywane.

 

-Ruch drogowy
Zawody odbywać się będą na trasie obejmującej ścieżki oraz przecinającej drogi oznakowane taśmą oraz strzałkami . Trasa wytyczona jest poza obszarami drogowymi na terenie i w okolicach Rynku w Boguchwale   Zawodnicy zobowiązani są  zachować ostrożność mając na uwadze możliwość

wejścia pieszego .

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

 

-Informacje dodatkowe

– Absolutny zakaz poruszania się po trasie w czasie trwania wyścigu dla innych kategorii pod karą dyskwalifikacji na swoim dystansie.

– trasa wyścigu ma liczne uskoki, skocznie, odcinki techniczne i strome zjazdy, co wiąże się
z niebezpieczeństwem upadku. Dla bezpieczniejszego pokonania tych odcinków zobowiązujemy KAŻDEGO uczestnika do przejechania przynajmniej jednej pętli przed zawodami. Przyczyni się to do zmniejszenia ryzyka kontuzji i pozwoli na sprawniejsze pokonanie trasy podczas wyścigu, uczestnik musi zapoznać się z trasą przed zawodami;

– osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z

trasy przez obsługę techniczną;

– wyścig odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne;

– w przypadku rezygnacji z udziału w imprezie organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego;

– uczestnik wyścigu wypełniając i podpisując kartę zgłoszenia akceptuje warunki niniejszego

regulaminu na przetwarzanie swoich danych osobowych

Każdy uczestnik wyścigu XC Boguchwała  zgadza się na wykorzystaniem

wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych i nie będzie wnosił roszczeń z tego

tytułu

– organizator zastrzega prawo do zmiany postanowień regulaminu w koniecznych przypadkach,

uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z jego treścią bezpośrednio przed udziałem.

– sprzęt, na którym startują zawodnicy musi być sprawny w rozumieniu prawa o ruchu drogowym,

– zabrania się startu na rowerach elektrycznych, wspomaganych elektrycznie lub wyposażonych w innego rodzaju wspomaganie (silnik) oraz na rowerach ze zdemontowanym układem hamulcowym przedniego lub tylnego koła,

W przypadku złamaniu powyższych założeń (zasad) uczestniczka/uczestnik zostanie zdyskwalifikowana/ny.

– organizator dopuszcza zmiany regulaminu wynikłe z nagłych potrzeb, o takowych zmianach będzie informował na bieżąco uczestników poprzez e-mail do zarejestrowanych oraz wiadomości e-mail na profilu FB.

podobne wpisy