| Aktualności - Strona Główna | BIEGI | Znamy termin i regulamin II Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2017

Aktualności - Strona GłównaBIEGI

Znamy termin i regulamin II Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2017

Stowarzyszenie Sportowo- Turystyczne Lubcza zaprasza na kolejną edycję Biegu Boguchwała- Wisłoczysko! W tym roku odbędzie się on 21 maja 2017r. Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu na urokliwych trasach w okolicach Rynku Miejskiego w Boguchwale. Szczegóły w regulaminie poniżej.   Regulamin   „II Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2017”     Cele:   Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu. Wychowanie […]

Stowarzyszenie Sportowo- Turystyczne Lubcza zaprasza na kolejną edycję Biegu Boguchwała- Wisłoczysko! W tym roku odbędzie się on 21 maja 2017r. Serdecznie zapraszamy do aktywnego spędzenia czasu na urokliwych trasach w okolicach Rynku Miejskiego w Boguchwale. Szczegóły w regulaminie poniżej.

 

Regulamin

 

„II Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2017”

 

 

Cele:

 

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu.
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwa
  w imprezie sportowej
 3. Promocja Miasta Boguchwała, terenów rekreacyjnych i zabytkowych.
 4. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w biegu masowym, poprzez połączenie rywalizacji    sportowej z dobrą zabawą.
 5. Integrowanie grup społecznych.

 

 

 • 1

 

Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie
KRS 0000275116 www.sstlubcza.com   adres e-mail dot. organizacji biegu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji biegu:  Jan Fularz 602-226-839

Współorganizatorem Gmina Boguchwała

 

 • 2

-Bieg odbędzie się 21 maja 2017 r.
-Start główny o godz. 12:00 na dystansie 10km

– dzieci do 10:30

– dzieci i młodzież 10:35

Liczba miejsc jest ograniczona

-Start i meta znajduje się na Rynku w Boguchwale.

-Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie MCK w Boguchwale
ul. Plac Rynek 2, w dniu imprezy od godziny 8:00 do godziny 10:30

-Nawierzchnia „cross” asfaltowa i terenowa (ścieżki gruntowe)

– Elektroniczny pomiar czasu dla kategorii głównej z wykorzystaniem chipów (zwrotnych)

-Zawodników obowiązuje limit czasowy 100 min, zawodnicy po tym czasie zobowiązani są opuścić trasę.

-Dekoracja i wręczenie nagród nastąpi zaraz po upływie limitu czasowego dla wszystkich kategorii biegu ok g. 14:00

 

 • 3

 

-Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia

-Impreza ma charakter otwarty,

-Dzieci startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,

-Warunkiem udziału w biegu głównym jak i na dystansach dzieci i młodzieży jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach.

W biegu głównym na dystansie 10km organizator dopuszcza możliwość startu młodzieży
w wieku 16-17 lat nie młodsi niż urodzeni w roku  2000/2001 tylko i wyłącznie za zgodą rodzica, opiekuna prawnego,
z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w obecności osoby z biura zawodów. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.

-Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

-Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na

wysokości klatki piersiowej jak również prawidłowo przypięty chip elektroniczny do sznurowadła.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów.

-Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną ), celem kontroli daty urodzenia.

-Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia w czasie biegu

-Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
-Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub niebezpieczna.

-Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.


 • 4

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

                                                      Ogólna klasyfikacja:

Dzieci:

– do 7 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. po  2010 r.

dystans  z metą na dziedzińcu Rynku – 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m

– 8-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2008-2009 –2 okrążenia dookoła spichlerza 400 m

10-11 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2006-2007 – 1 okrążenie dookoła Rynku – 400m

 -12-13 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2004-2005 – 2 okrążenia Rynku – 800 m

 

 

 Dystans dla młodzieży

 14-15 lat dziewczęta i chłopcy dystans : 3 okrążenia wokół Rynku – 1200 m

16-17 lat dystans : 1500 m przebiega częścią trasy biegu głównego

 

1.14-16lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2001-2003 – 1200m

 

Dystans 10km

Kat.  K/M 2

 1. 18-29 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1988- 1999

Kat. K/M 3

 1. 30-39 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1977-1987

Kat. K/M 4

 1. 40-49 lat  – kobiety i mężczyźni rok ur. 1968-1977

Kat K/M 5

 1. 50 lat kobiety i mężczyźni rok ur. 1958 – 1967

Kat K/M 6+

 1. 60 lat i starsi kobiety i mężczyźni ur. 1957 i starsi

 

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

– dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja oraz klasyfikacja Open na dystansie głównym, (pod uwagę będzie brany czas przybiegnięcia na metę)

*Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu biegu.

 

 • 5

Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy

-Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://timekeeper.pl  do wyczerpania limitu uczestników biegu głównego.

Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

 

Opłata startowa na bieg 10km:

 do dnia 23.04.2017 r. wynosi 30 zł.

 do dnia 7.05.2017 r. wynosi 40 zł.

od 8.05. 2017 r. do 14.05.2017 r.  opłata wynosi 50 zł

w dniu zawodów możliwość startu istnieje w przypadku wolnych miejsc oraz numerów startowych,  wpisowe wynosi wówczas  70 zł


 – Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie

internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na

koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer.

-Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

 

-Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się
z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.

-Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników biegu w kategorii : dzieci, młodzież

-W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km otrzymuje pakiet startowy:

 numer startowy z agrafkami,

 medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie)

 posiłek regeneracyjny po biegu oraz napój izotoniczny i baton

Dzieci i młodzież nieletnia poniżej 18 roku życia będą zwolnieni  z opłaty startowej
z wyłączeniem startujących na dystansie głównym za zgodą opiekuna.

 

 • 6

 Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie 10 km
I m. 150 zł
II m. nagrody rzeczowe
III m. nagrody rzeczowe

– Dodatkowo zostanie nagrodzony/ nagrodzona najszybszy mieszkaniec/ mieszkanka gm. Boguchwała

Na dystansie dzieci , młodzież dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom i medal

 

 • 7

Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz poczęstunek (bufet na trasie wyścigu, poczęstunek na stadionie po wyścigu)

-Trasa będzie oznakowana, tabliczkami z kierunkami biegu, znakami malowanymi sprayem fluorescencyjnymi

– Na trasie biegu znajdować się będą wolontariusze kierujący na właściwą trasę

-Odcinki asfaltowe prowadzone będą przez pilota

– Bieg zamykać będzie pojazd z informacją koniec biegu.

 

 • 8

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
” II Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2017”

-Każdy uczestnik II Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2017 zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

-W ramach działalności , zgodnie z statutem Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego nr KRS 0000275116 nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

 

 

podobne wpisy