| Aktualności - Strona Główna | MTB Boguchwała | 17 września siódma edycja MTB Boguchwała! Ruszają zapisy!

Aktualności - Strona GłównaMTB Boguchwała

17 września siódma edycja MTB Boguchwała! Ruszają zapisy!

Regulamin „VII Wyścig MTB Boguchwała  2017” Cele: Propagowanie zdrowego stylu życia Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej Promocja gminy, szlaków rowerowych Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą Organizator: Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, […]

Regulamin

„VII Wyścig MTB Boguchwała  2017”

Cele:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej
 3. Promocja gminy, szlaków rowerowych
 4. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
 5. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół
w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie KRS 0000275116

www.sstlubcza.com

– adres e-mail dot. organizacji wyścigu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji wyścigu:

Jan Fularz 602-226-839

 • 1

Organizatorem wyścigu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
w Racławówce, a finansowany jest z budżetu Gminy Boguchwała

 • 2

Wyścig odbywa się na terenie Gminy Boguchwała. Start i meta znajduje się na stadionie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu w dniu 17 września 2017r.

 • 3

Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia

 • 4

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

 

Dzieci:

– do 6 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. po 2011r dystans 1 okrążenie stadionu.

7-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2008-2010 dystans: 2 okrążenia stadionu

10-12 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2005-2007 dystans: 4 okrążenia stadionu

 Hobby, dystans ok. 18km

13-16lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2001-2004

 

Hobby Open

17 -35 lat – rok ur. 2000 -1982 z podziałem na kat. kobiety / mężczyźni

36 + rok ur. 1981 i starsi z podziałem na kobiety / mężczyźni

Senior, dystans. ok. 45 km

Kat.  K/M 2 1. 18-29 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1988- 1999

Kat. K/M 3 2. 30-39 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1978-1987

Kat. K/M 4 3. 40-49  – kobiety i mężczyźni rok ur. 1968-1977

Kat/ K/M 5+  50 lat i starsi rok ur. 1967 i starsi

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

– dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja oraz klasyfikacja Open na danym dystansie, (pod uwagę będzie brany czas przyjazdu na metę)

organizator dopuszcza możliwość udziału i startu osobom pełnoletnim na dystansie Hobby.

z podziałem na kobiety i mężczyzn powyżej 17 roku życia tj od roku (2000) urodzenia.
W dwóch kategoriach wiekowych 17-35 i 36 + na tym dystansie, bez nagród finansowych!.

Osoby nieletnie, które zadeklarują chęć startu na dystansie Senior, mogą wziąć udział tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w obecności osoby z biura zawodów. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.W takim przypadku opłata startowa obowiązuje zgodnie z kategorią Senior.
( zwolnieni z opłaty będą uczestnicy poniżej 16 roku życia tj od 2001r urodzenia.)

Dodatkowo wszyscy uczestnicy wezmą udział w loterii z nagrodami.

Osoby nieobecne podczas losowania nagród w loterii, które nie zgłoszą się po powtórnym wyczytaniu numerka startowego, nie będą mogły ubiegać się o odbiór nagrody w innym terminie. Nagroda przechodzi na kolejną obecną osobę, podczas losowania numeru startowego.

*Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu wyścigu

 • 5

W wyścigu może wziąć udział każdy, kto wypełni kartę zgłoszeniową i oświadczenie

 • 6

Osoby poniżej 18 roku życia, oprócz karty zgłoszeniowej składają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych

 • 7

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania i używania kasku ochronnego sztywnego. Uczestnicy na dystansie Hobby i Senior powinni posiadać rower przystosowany do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje
z udziału w wyścigu

 • 8

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe kolizje drogowe.

Uczestnicy maratonu rowerowego MTB Boguchwała zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie czy niebezpieczna.

Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 • 9

Opłata startowa na dystansie SENIOR wynosi 40 złotych do dnia 13.08.2017r., od dnia 14.08.2017r.  do dnia 16.09. 2017r. wynosi 50zł., zaś w dniu imprezy 60zł

W kategorii Hobby Open  powyżej 16 roku życia tj. od roku 1999r urodzenia opłata wynosi 30 zł i ulegnie zmianie od dnia 13.08.2017r do dnia zawodów do kwoty  40 zł

 

Dzieci i młodzież nieletnia poniżej 16 roku życia tj. do roku 2001 włącznie, będą zwolnieni
z opłaty startowej.

O wysokości opłat decyduje data zaksięgowania opłaty na koncie organizatora

 • 10

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie

internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na

koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer.

-Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

-Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się
z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy rowerowej.

-Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników  w kategorii : dzieci, młodzież do 16 roku życia tj (2000 rok urodzenia)

-W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu głównego Senior i Hobby otrzymuje pakiet startowy:

– numer startowy z agrafkami,

– posiłek regeneracyjny po biegu,

– baton energetyczny, napój izotoniczny

                                                                    

 • 11

Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie Senior
za 3 pierwsze miejsca nagrody pieniężne w zależności:

I m. 150 zł II m. 100zł i III m. 50zł

Na dystansie Hobby i dzieci dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników VII MTB Boguchwała 2017r. zostanie zorganizowana loteria
z cennymi nagrodami .

 

 • 12

Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz poczęstunek (bufet na trasie wyścigu, poczęstunek na stadionie po wyścigu)

 • 13

W trakcie wyścigu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły brać udziału w wyścigu.

 • 14

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wpłaty opłaty startowej w biurze zawodów, w dniu 17.09.2017r. od godz. 8:30- 10:00 dla kategorii Senior Hobby i Hobby Open  lub poprzez wcześniejszą rejestrację internetową:

Zapisy dystans SENIOR: http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=282

Zapisy dystans HOBBY: http://timekeeper.pl/bieg/?bieg_id=283

Biuro zawodów dla kategorii dziecięcych , Hobby i Senior czynne będzie od godziny 8:30 -10:30.

 

 • 15

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
” VII MTB Boguchwała 2017”

-Każdy uczestnik VII MTB Boguchwała 2017 zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

-W ramach działalności , zgodnie z statutem Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego nr KRS 0000275116

nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

  

Start zawodów

– Grupa Senior godzina 11:00, – Hobby 12:00, – dzieci i młodzież 11:05

 

 • 16

Liczba miejsc jest ograniczona

 

podobne wpisy