| Stowarzyszenie | Nowe władze Stowarzyszenia.

Stowarzyszenie

Nowe władze Stowarzyszenia.

W sobotę 18 października odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Lubcza. Podsumowano działalność naszej organizacji w ciągu III kadencji i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu ponownie został wybrany Jan Fularz.   nowy, 9-osobowy skład  Zarządu      Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu przyjęli sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu za okres trzyletniej kadencji. Prezes Jan Fularz przedstawił najważniejsze działania […]

W sobotę 18 października odbyło się walne zebranie sprawozdawczo- wyborcze Stowarzyszenia Sportowo-Turystycznego Lubcza. Podsumowano działalność naszej organizacji w ciągu III kadencji i dokonano wyboru nowych władz. Prezesem Zarządu ponownie został wybrany Jan Fularz.

 

nowy, 9-osobowy skład  Zarządu 

 

 

Członkowie Stowarzyszenia obecni na Walnym Zebraniu przyjęli sprawozdania finansowe i merytoryczne Zarządu za okres trzyletniej kadencji. Prezes Jan Fularz przedstawił najważniejsze działania w zakresie sportu kwalifikowanego, sportu amatorskiego, turystyki i krajoznawstwa a także regionalizmu i integracji społecznej. Na wniosek komisji rewizyjnej udzielono absolutorium ustępującym władzom.  Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia, Walne Zebranie zwiększyło skład osoby zarządu z siedmiu do dziewięciu osób. Po wyborach członkowie Zarządu ukonstytuowali się. Prezesem po raz drugi z rzędu wybrany został Jan Fularz. I wiceprezesem został wybrany Maciej Dziedzic, II wiceprezesem Bożena Drozd, skarbnikiem Adam Maciej, a sekretarzem Krystyna Miłek. Pozostałymi członkami Zarządu zostali: Teresa Chromik, Zbigniew Ziomek, Andrzej Chmiel i Zdzisław Kałamarz.  Dokonano także wyboru Komisji Rewizyjnej. Jej przewodniczącym został Stanisław Niedziałek, zastępcą Józef Rałowski, a sekretarzem Wacław Maciej. Pozostałymi członkami komisji zostali Ryszard Ożóg i Józef Tobiasz.  W pozostałej części omówiono plany działania na najbliższą kadencję. 

 

komisja rewizyjna

 

w Walnym Zebraniu uczestniczyło 72 członków 

podobne wpisy