Regulamin - MTB Boguchwała

Regulamin

Regulamin „VIII Wyścig MTB Boguchwała  2018” w cyklu imprez MTB „Szprycha” Podkarpackie Maratony Rowerowe I edycja podsumowanie. Cele: Propagowanie zdrowego stylu życia Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej Promocja gminy, szlaków rowerowych Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą Organizator : Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą […]

Regulamin

„VIII Wyścig MTB Boguchwała  2018”

w cyklu imprez MTB „Szprycha” Podkarpackie Maratony Rowerowe I edycja podsumowanie.

Cele:

  1. Propagowanie zdrowego stylu życia
  2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej
  3. Promocja gminy, szlaków rowerowych
  4. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
  5. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą

Organizator :

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie KRS 0000275116

www.sstlubcza.com

– adres e-mail dot. organizacji wyścigu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji wyścigu: Jan Fularz 602-226-839

 

Miejsce wyścigu:

1.Wyścig odbywa się na terenie Gminy Boguchwała.

  1. Start i meta zlokalizowana jest na stadionie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu w dniu 16 września 2018 r.
  2. Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia.

Harmonogram:

– biuro zawodów 8:30 -10:30

– start na dystansie Senior 11:00

– start kategorii dziecięcych 11:05

– start kategorii Hobby 12:00

– dekoracja dzieci 12:30

– dekoracja na dystansie Senior i Hobby 14:00

– 14:30 loteria fantowa

– 15:30 zakończenie imprezy

 

Kategorie wiekowe:  

 

Dzieci:

–  do 6 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. po 2012 r. dystans 1 okrążenie stadionu

–  7-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2009-2011 dystans: 2 okrążenia stadionu

– 10-12 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2006-2008 dystans: 4 okrążenia stadionu

– 13 -15 lat startują na dystansie HOBBY wspólnie o godzinie 12:00

 Dystans HOBBY i  SENIOR:

Kobiety

– K1 – 16 – 19 lat

– K2 – 20 – 35 lat

– K3+ – 36 lat i powyżej.

 

Mężczyźni:

– M1 – 16 – 19 lat

– M2 – 20 – 29 lat

– M3 – 30 – 39 lat

– M4 – 40 – 49 lat

– M5 – 50 – 59 lat

– M6+ – 60 lat i powyżej

 

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych
w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii.

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

Osoby nieletnie,  które zadeklarują chęć startu na dystansie Senior, mogą wziąć udział tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w obecności osoby z biura zawodów. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 1. ( zwolnieni z opłaty będą uczestnicy poniżej 16 roku życia tj od 2002 r. urodzenia i młodsi.)

 

Nagrody:

Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie Senior.
3 pierwsze miejsca nagrody pieniężne:

I m. 150 zł II m. 100zł i III m. 50zł

Na dystansie Hobby i dzieci dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników VIII MTB Boguchwała 2018 r. zostanie zorganizowana loteria z cennymi nagrodami.

Osoby nieobecne podczas losowania nagród w loterii, które nie zgłoszą się po powtórnym wyczytaniu numerka startowego, nie będą mogły ubiegać się o odbiór nagrody w innym terminie. Nagroda przechodzi na kolejną obecną osobę, podczas losowania numeru startowego.

Trasa wyścigu

dystans SENIOR ok 49 km

dystans HOBBYok 18 km

– dokładna trasa VIII Wyścigu MTB Boguchwała, zostanie zamieszczona na stronie www.sstlubcza.com oraz funpage Stowarzyszenia na portalu Facebook na 1 tydzień przed terminem imprezy sportowej.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kolizje drogowe,

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania i używania kasku ochronnego sztywnego. Uczestnicy na dystansie Hobby i Senior powinni posiadać rower przystosowany do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje z udziału w wyścigu

Ubezpieczenie startujących, bezpieczeństwo

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, warunkiem jest zapoznanie sie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia  i podpisanie się na liście. Podpis uczestnika jest niezbędny do ewentualnego skorzystania z ubezpieczenia.

Uczestnicy maratonu rowerowego MTB Boguchwała zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego i zachowywać rozwagę na trasie.
Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie czy niebezpieczna.

Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W momencie wycofania sie z różnych przyczyn, uczestnik powinien poinformować organizatora.

Opłata startowa

Opłata startowa na dystansie SENIOR wynosi:

40 złotych do dnia 31.07.2018 r.,

od dnia 01.08.2018 r.  do dnia 13.09. 2018 r. 50 zł.,

w dniu zawodów 60 zł.

W kategorii HOBBY  powyżej 16 roku życia tj. od 2001 r. i starsi , opłata wynosi:

30 zł do 31.07.2018 r.

od dnia 01.08.2018 r. do dnia 13.09.2018 r.  40 zł

w dniu zawodów 50 zł

 

Dzieci i młodzież nieletnia poniżej 16 roku życia tj. do roku 2002 włącznie, będą zwolnieni z opłaty startowej.

O wysokości opłat decyduje data zaksięgowania opłaty na koncie organizatora.

Możliwość zapisu pozostanie tylko i wyłącznie w biurze zawodów od 8:30 do 10:30. Obowiązkiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i wniesienie opłaty zgodnie z regulaminem.

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie)

Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb promocyjnych i informacyjnych imprezy rowerowej.

-Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników  w kategorii : dzieci, młodzież do 16 roku życia tj (2002 rok urodzenia)

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu głównego Senior i Hobby otrzymuje pakiet startowy: numer startowy na rower z chipem

– napój izotoniczny

– oznakowanie na trasie wyścigu – znaki poziome na jezdni, strzałki na — trasie, oznaczenie trasy taśmami,

– elektroniczny pomiar czasu,

– zabezpieczenie medyczne,

– prawo do korzystania z bufetów na trasie, posiłek regeneracyjny na mecie,

– nagrody dla zwycięzców za miejsca od 1 do 3 oraz dyplomy za miejsca 4-6,

W trakcie wyścigu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły brać udziału w wyścigu.

 

Zapisy:

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie http://timekeeper.pl/wniesieniu opłaty startowej w biurze zawodów, w dniu 16.09.2018 r. od godz. 8:30- 10:30 dla kategorii Senior , Hobby.

Platforma Timekeeper, do rejestracji zawodników zostanie zamknięta w dniu 14.09.2018 r. do godziny 10.

 

 

Biuro zawodów dla kategorii dziecięcych, Hobby i Senior czynne będzie od godziny 8:30 do 10:30.

 

 

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
” VIII MTB Boguchwała 2018”

– Każdy uczestnik VIII MTB Boguchwała 2018 zgadza się na wykorzystaniem wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

-W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego
nr KRS 0000275116
 – nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

  

Start zawodów

– Grupa SENIOR godzina 11:00, – HOBBY 12:00, – dzieci i młodzież 11:05

 

Liczba miejsc jest ograniczona

 

Dotyczy ogólnych warunków” Szprycha Podkarpackie Maratony MTB

Regulamin Podkarpackich Maratonów MTB SZPRYCHA

Regulamin Podkarpackich Maratonów Rowerowych SZPRYCHA
1. Podkarpackie Maratony Rowerowe SZPRYCHA to klasyfikacja generalna autonomicznych wyścigów MTB organizowanych na terenie woj. podkarpackiego.
2. Organizatorem cyklu jest grupa stowarzyszeń i podmiotów propagujących sporty kolarskie. W skład grupy wchodzi:
• Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne LUBCZA z siedzibą w Racławówce
• Łańcuckie Towarzystwo Cyklistów
• Ropczyckie Rowerowe Stowarzyszenie SKŁADAK
• Stowarzyszenie Sportowo-Rekreacyjne ŻBIK KOMAŃCZA
• LARY ZĘBATKA – Sklep i serwis rowerowy z siedzibą w Rzeszowie
3. Terminy zawodów:
Łańcut – 6 maja (organizator ŁTC)
Ropczyce – 22 lipca (organizator RRS SKŁADAK)
Komańcza – 4 sierpnia (organizator ŻBIK KOMAŃCZA)
Lubenia – 9 września (organizator RKS SPORT-PARTNER)
Boguchwała – 16 września (organizator SST LUBCZA)
4. W trakcie poszczególnych zawodów obowiązują regulaminy organizatorów wyścigów.
5. Klasyfikacja generalna obejmuje:
• W klasyfikacji generalnej będą klasyfikowani uczestnicy którzy wzięli udział w co najmniej 4 z 5 zawodów.
• Zawodnicy startujący w poszczególnych wyścigach są automatycznie klasyfikowani w punktacji generalnej Podkarpackich Maratonów Rowerowych SZPRYCHA
• Zawodnicy mogą brać udział w dowolnej liczbie zawodów, lecz do klasyfikacji generalnej będą się liczyły 4 najlepsze wyniki.
• Punkty będą przyznawane w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz w podziale na kategorie męskie i kobiece.
Dystans długi MEGA w kategoriach wiekowych:
Mężczyźni:
M1:16 do 19 lat,
M2: 20-29 lat,
M3: 30-39 lat,
M4: 40-49 lat ,
M5: 50-59 lat,
M6: powyżej 60 lat
Kobiety:
K1: 16 do 19 lat,
K2: 20 – 35 lat,
K3+: powyżej 36 lat.
Dystans krótki HOBBY w kategoriach wiekowych:
Mężczyźni:
M1: do 19 lat,
M2: 20-29 lat,
M3: 30-39 lat,
M4: 40-49 lat ,
M5: 50-59 lat,
M6+: powyżej 60 lat
Kobiety:
K1: 16 do 19 lat,
K2: 20-35 lat, K3: powyżej 36 lat.
• Oprócz kategorii wiekowych prowadzona będzie również kategoria OPEN mężczyzn i kobiet.
• Punkty w klasyfikacji generalnej przyznawane są wg wzoru: czas zwycięzcy kategorii/czas zawodnika X ilość punktów za dystans (mega – max. 300 pkt., hobby – max. 200 pkt.)
Klasyfikacja drużynowa:
• Do klasyfikacji drużynowej będą brane wyniki 4 najlepszych zawodników drużyny na zawodach w klasyfikacji open, niezależnie od dystansu, przy zachowaniu warunku, ze drużyna w pełnym składzie (4 os.)musi być mieszana (np. 3 + 1, 2+2 itp.). W przypadku braku koedukacyjności drużyny – do klasyfikacji drużynowej będą brane 3 najlepsze wyniki.
• Podsumowanie cyklu – dekoracja tryumfatorów oraz wręczenie nagród będzie miało miejsce bezpośrednio po ostatnich zawodach cyklu organizowanych przez SST LUBCZA