| Aktualności - Strona Główna | BIEGI | VI Bieg Boguchwała – Wisłoczysko REGULAMIN ZAPISY

Aktualności - Strona GłównaBIEGI

VI Bieg Boguchwała – Wisłoczysko REGULAMIN ZAPISY

Zapraszamy do udziału w VI Biegu Boguchwała – Wisłoczysko. Zawody odbędą się w niedzielę 5 września 2021. Zapisy na dystans główny 10 km na stronie:  competitions.timekeeper.pl  Zapisy na kategorie dziecięce w dniu zawodów w Biurze!   Regulamin  „VI Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2021” Cele:  Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość uczestnictwa w imprezie […]

Zapraszamy do udziału w VI Biegu Boguchwała – Wisłoczysko. Zawody odbędą się w niedzielę 5 września 2021. Zapisy na dystans główny 10 km na stronie:  competitions.timekeeper.pl  Zapisy na kategorie dziecięce w dniu zawodów w Biurze!

 

Regulamin

 „VI Bieg Boguchwała – Wisłoczysko  2021”

Cele:

 Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu.

  1. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport, dając im możliwość uczestnictwa w imprezie sportowej.
  2. Promocja Miasta Boguchwała, terenów rekreacyjnych i zabytkowych.
  3. Umożliwienie współzawodnictwa w biegu masowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą.
  4. Integrowanie grup społecznych.

 1Organizatorem biegu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie
KRS 0000275116 www.sstlubcza.com  adres e-mail dot. organizacji biegu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji biegu:  Jan Fularz 602-226-839,

współorganizatorem VI Biegu Boguchwała Wisłoczysko jest Gmina Boguchwała

  • 2

-Bieg odbędzie się 5 września 2021 r.
-Start główny  na dystansie 10 km o godz. 12:00

– start kategorii dziecięcych i młodzieżowych o godz. 10:00

-Start i meta znajduje się na Rynku Miejskim w Boguchwale.

-Biuro zawodów znajdować się będzie na terenie MCK w Boguchwale
ul. Plac Rynek 2, w dniu imprezy

– kategorie dziecięce od godziny 8:00 do 9:45

– kategorie na dystansie 10 km od godziny 8:00 do g. 11:30

-Nawierzchnia „cross” asfaltowa i terenowa (ścieżki gruntowe)

– Elektroniczny pomiar czasu dla kategorii głównej z wykorzystaniem chipów (zwrotnych)

-Zawodników obowiązuje limit czasowy 100 min, zawodnicy po tym czasie zobowiązani są opuścić trasę.

-Dekoracja i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu biegu (osobno dla kategorii dziecięcych)

  • 3

-Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia

-Impreza ma charakter otwarty,

-Dzieci startują za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,

-Warunkiem udziału w biegu głównym jak i na dystansach dziecięcych i młodzieżowych jest złożenie własnoręcznego podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w/w zawodach.

W biegu głównym na dystansie 10 km organizator dopuszcza możliwość startu młodzieży w wieku 16-17 lat, (roczniki 2004 i 2005) jednak tylko i wyłącznie za zgodą rodzica, opiekuna prawnego, z pisemnym potwierdzeniem.
Podpis musi zostać złożony w obecności osoby z biura zawodów!

 Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.


-Każdy zawodnik staruje wyłącznie na własną odpowiedzialność, co potwierdza złożeniem

podpisu pod oświadczeniem o zdolności do udziału w biegu (podst. Prawna Rozporządzenie

Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001 Dz. U. Nr 101 poz. 1095).

-Podczas zawodów zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu na

wysokości klatki piersiowej jak również prawidłowo przypięty chip elektroniczny do sznurowadła.

Wszyscy zawodnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów.

-Zawodnik podczas weryfikacji musi posiadać dowód tożsamości ze zdjęciem (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymację szkolną ), celem kontroli daty urodzenia.

-Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe zdarzenia w czasie biegu

-Uczestnicy Biegu zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
-Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie lub niebezpieczna.

-Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 

  • 4

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

                                                      Ogólna klasyfikacja:

Dzieci:

– do 4 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. do  2017 r. włącznie. dystans  z metą na dziedzińcu Rynku – 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m

– 5 – 7 lat dziewczęta i chłopcy rok ur. od 2016 – 2014 1 okrążenie dookoła spichlerza 200 m

– 8-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2013-2012 –2 okrążenia dookoła spichlerza 400 m

10-11 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2011-2010 – 1 okrążenie dookoła Rynku – 400m

 -12-14 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2009- 2007 – 2 okrążenia dookoła Rynku – 800 m

 Dystans dla młodzieży

15-17 lat – dziewczęta i chłopcy (2006,2004) dystans : 3 okrążenia dookoła Rynku 1200 m

Dystans 10km

Kat.  K/M 2 – 18-29 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 2003 – 1992

Kat. K/M 3 – 30-39 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1991 – 1982

Kat. K/M 4 – 40-49 lat  – kobiety i mężczyźni rok ur. 1981 – 1972

Kat K/M 5 – 50 – 59 lat kobiety i mężczyźni rok ur. 1971 – 1962

Kat K/M 6+ – 60 lat i starsi kobiety i mężczyźni ur. 1961 i starsi

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

– dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja

Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu biegu

 5

Zgłoszenia, opłata startowa, pakiet startowy

-Zapisy i opłaty do biegu głównego odbywają się przy pomocy formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie http://timekeeper.pl  do wyczerpania limitu uczestników biegu głównego.

Za zgłoszenie uważa się wysłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz uiszczenie opłaty startowej.

Opłata startowa na bieg 10 km:

 do dnia 02.09.2021 r. wynosi 50 zł.

Elektroniczna rejestracja uczestników zostanie zamknięta w dniu 02.09.2021 r.
o godzinie 18:00

w dniu zawodów możliwość startu istnieje w przypadku wolnych miejsc oraz numerów startowych,  wpisowe wynosi wówczas  70 zł

– Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie

internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na

koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer.

-Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie (o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

-Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się
z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy biegowej.

-W ramach opłaty startowej każdy uczestnik biegu głównego na 10 km otrzymuje pakiet startowy:

– numer startowy z agrafkami,

– medal na mecie ( po ukończeniu biegu w regulaminowym czasie)

–  posiłek regeneracyjny po biegu

– ubezpieczenie zawodników biegu

Młodzież w wieku 15-17 lat (rocznik 2006, 2004), która przedstawi zgodę opiekuna prawnego i na mocny § 3 weźmie udział w biegu na 10km będzie zwolniona z opłaty startowej.  Dzieci i młodzież startująca na wszystkich dystansach dziecięcych
i młodzieżowych również jest zwolniona z opłaty startowej!

  • 6

 Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie 10 km

W poszczególnych kategoriach:
I m. nagrody rzeczowe
II m. nagrody rzeczowe
III m. nagrody rzeczowe

– Dodatkowo zostanie nagrodzony/ nagrodzona najszybszy mieszkaniec i mieszkanka
gm. Boguchwała

Na dystansach dziecięcych i młodzieżowych dla 3 pierwszych miejsc przyznane zostaną nagrody rzeczowe oraz pamiątkowy dyplom i medal

Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz napój izotoniczny na trasie biegu.

-Trasa będzie oznakowana, tabliczkami z kierunkami biegu, znakami malowanymi sprayem fluorescencyjnymi

– Na trasie biegu znajdować się będą wolontariusze kierujący na właściwą trasę

-Odcinki asfaltowe prowadzone będą przez pilota

– Bieg zamykać będzie pojazd z informacją koniec biegu.

 7

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
” VI Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2021”

– Organizator zapewnia środki do dezynfekcji dłoni.

– Uczestnik biegu zobowiązany jest do przestrzegania wytycznych Ministra Zdrowia
i  Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącego przestrzegania ogólnych zasad sanitarnych.

-Każdy uczestnik VI Biegu Boguchwała – Wisłoczysko 2021 zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

W ramach działalności , zgodnie z statutem Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, jest ono Organizacją Pożytku Publicznego nr KRS 0000275116 i nie jest upoważniona do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie

podobne wpisy