| Aktualności - Strona Główna | Kolarstwo Górskie | MTB Boguchwała | VI Wyścig MTB Boguchwała 2016! Zapisz się już teraz!

Aktualności - Strona GłównaKolarstwo GórskieMTB Boguchwała

VI Wyścig MTB Boguchwała 2016! Zapisz się już teraz!

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ NA TIME KEEPER MAPY:   SENIOR 1  HOBBY   Regulamin „VI Wyścig MTB Boguchwała  2016” Cele: Propagowanie zdrowego stylu życia Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej Promocja gminy, szlaków rowerowych Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą Organizator: Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne […]

ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ NA TIME KEEPER

MAPY:   SENIOR 1  HOBBY

 

Regulamin

„VI Wyścig MTB Boguchwała  2016”

Cele:

 1. Propagowanie zdrowego stylu życia
 2. Wychowanie dzieci i młodzieży przez sport, dając im możliwość uczestnictwie w imprezie sportowej
 3. Promocja gminy, szlaków rowerowych
 4. Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej
 5. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w maratonie rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą

Organizator:

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół
w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie KRS 0000275116

www.sstlubcza.com

– adres e-mail dot. organizacji wyścigu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji wyścigu:

Jan Fularz 602-226-839

 • 1

Organizatorem wyścigu jest Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza z siedzibą
w Racławówce, a finansowany jest z budżetu Gminy Boguchwała

 • 2

Wyścig odbywa się na terenie Gminy Boguchwała. Start i meta znajduje się na stadionie Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji w Niechobrzu

 • 3

Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia

 • 4

Uczestnicy wystartują w następujących kategoriach wiekowych:

 

Dzieci:

– do 6 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. po 2010r dystans 1 okrążenie stadionu.

7-9 lat dziewczęta i chłopcy rok ur.2007-2009 dystans: 2 okrążenia stadionu

10-12 lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2004-2006 dystans: 4 okrążenia stadionu

 Hobby, dystans ok. 18km

13-16lat – dziewczęta i chłopcy rok ur. 2000-2003

Hobby Open

17 -35 lat – rok ur. 1999 -1981 z podziałem na kat. kobiety / mężczyźni

36 + rok ur. 1980 i starsi z podziałem na kobiety / mężczyźni

Oraz dla wszystkich chętnych, chcących wziąć udział na tym dystansie z podziałem na kobiety i mężczyzn.

Dla tych uczestników  będzie oddzielna klasyfikacja OPEN

Senior, dystans. ok. 45 km

Kat.  K/M 2 1. 18-29 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1987- 1998

Kat. K/M 3 2. 30-39 lat – kobiety i mężczyźni rok ur. 1977-1986

Kat. K/M 4 3. 40-49  – kobiety i mężczyźni rok ur. 1967-1976

Kat/ K/M 5+  50 lat i starsi rok ur. 1966

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

– dla każdej grupy wiekowej będzie prowadzona oddzielna klasyfikacja oraz klasyfikacja Open na danym dystansie, (pod uwagę będzie brany czas przyjazdu na metę)

organizator dopuszcza możliwość udziału i startu osobom pełnoletnim na dystansie Hobby.

z podziałem na kobiety i mężczyzn powyżej 17 roku życia tj od roku (1999) urodzenia.
W dwóch kategoriach wiekowych 17-35 i 36 + na tym dystansie, bez nagród finansowych!.

Osoby nieletnie, które zadeklarują chęć startu na dystansie Senior, mogą wziąć udział tylko i wyłącznie za zgodą prawnego opiekuna z pisemnym potwierdzeniem, który to podpis zostanie złożony w obecności osoby z biura zawodów. Zajęte miejsce na tym dystansie sklasyfikowane będzie w kategorii K/M 2.W takim przypadku opłata startowa obowiązuje zgodnie z kategorią Senior.
( zwolnieni z opłaty będą uczestnicy poniżej 16 roku życia tj od 2000r urodzenia.)

Dodatkowo wszyscy uczestnicy wezmą udział w loterii z nagrodami.

Osoby nieobecne podczas losowania nagród w loterii, które nie zgłoszą się po powtórnym wyczytaniu numerka startowego, nie będą mogły ubiegać się o odbiór nagrody w innym terminie. Nagroda przechodzi na kolejną obecną osobę, podczas losowania numeru startowego.

*Organizator dopuszcza zmianę trasy, dystansu z przyczyn niezależnych w dniu wyścigu

 • 5

W wyścigu może wziąć udział każdy, kto wypełni kartę zgłoszeniową i oświadczenie
§ 6

Osoby poniżej 18 roku życia, oprócz karty zgłoszeniowej składają pisemną zgodę rodziców/opiekunów prawnych

 • 7

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania i używania kasku ochronnego sztywnego. Uczestnicy na dystansie Hobby i Senior powinni posiadać rower przystosowany do jazdy po trudnym terenie. Brak takowego eliminuje
z udziału w wyścigu

 • 8

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, jednakże organizator nie ponosi odpowiedzialności za wynikłe kolizje drogowe.

Uczestnicy maratonu rowerowego MTB Boguchwała zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego.
Osoby biorący udział powinni zachować szczególna ostrożność w momencie gdy trasa jest trudna technicznie czy niebezpieczna.

Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

 • 9

Opłata startowa na dystansie SENIOR wynosi 40 złotych do dnia 28.08.2016r, od dnia 29.08.2016r. i w dniu imprezy opłata startowa wynosi 50zł.

W kategorii Hobby Open  powyżej 16 roku życia tj. od roku 1999r urodzenia opłata wynosi 30 zł i ulegnie zmianie od dnia 28.08.2016r do dnia zawodów do kwoty  40 zł

 

Dzieci i młodzież nieletnia poniżej 16 roku życia tj.do roku 2000 włącznie, będą zwolnieni
z opłaty startowej.

 • 10

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie

internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na

koncie) – wówczas zawodnik ma nadany numer.

-Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

-Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się
z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie

swoich danych osobowych dla potrzeb imprezy rowerowej.

-Opłaty startowej nie pobiera się od uczestników  w kategorii : dzieci, młodzież do 16 roku życia tj (2000 rok urodzenia)

-W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu głównego Senior i Hobby otrzymuje pakiet startowy:

– numer startowy z agrafkami,

– posiłek regeneracyjny po biegu,

– baton energetyczny, napój izotoniczny

                                                                    

 • 11

Organizator zapewnia nagrody dla każdej  kategorii wiekowej na dystansie Senior
za 3 pierwsze miejsca nagrody pieniężne w zależności:

I m. 150 zł II m. 100zł i III m. 50zł

Na dystansie Hobby i dzieci dla 3 pierwszych miejsc nagrody rzeczowe.

Dla wszystkich uczestników VI MTB Boguchwała 2016r. zostanie zorganizowana loteria
z cennymi nagrodami .

 

 • 12

Organizatorzy zapewniają uczestnikom opiekę medyczną, numery startowe oraz poczęstunek (bufet na trasie wyścigu, poczęstunek na stadionie po wyścigu)

 • 13

W trakcie wyścigu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły brać udziału w wyścigu.

 • 14

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez złożenie karty zgłoszeniowej wpłaty opłaty startowej w biurze zawodów, w dniu 11.09.2016r. od godz. 8:30- 10:00 dla kategorii Senior Hobby i Hobby Open  lub poprzez wcześniejszą rejestrację internetową poprzez stronę http://timekeeper.pl w zakładce MTB Boguchwała 2016

Biuro zawodów dla kategorii dziecięcych , Hobby i Senior czynne będzie od godziny 8:30 -10:30.

 • 15

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji regulaminu
” VI MTB Boguchwała 2016”

-Każdy uczestnik VI MTB Boguchwał 2016 zgadza się na wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych biegu i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

-W ramach działalności , zgodnie z statutem Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego nr KRS 0000275116

nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

 

 

Start zawodów

– Grupa Senior godzina 11:00, – Hobby 11:05, – dzieci i młodzież 11:10

 

 • 16

Liczba miejsc jest ograniczona


podobne wpisy