| Aktualności - Strona Główna | Kolarstwo Górskie | Zapraszamy na Klasyk Boguchwały! Kolejny wyścig rowerowy- tym razem szosowy!

Aktualności - Strona GłównaKolarstwo Górskie

Zapraszamy na Klasyk Boguchwały! Kolejny wyścig rowerowy- tym razem szosowy!

Przed nami zupełnie nowa impreza rowerowa. Już 2 września zapraszamy kolarzy szosowych na I edycję wyścigu „Klasyk Boguchwały”, ze startem i metą zlokalizowaną obok stadionu w Mogielnicy. Zapisów można dokonać TUTAJ  Regulamin wyścigu kolarskiego „ Klasyk Boguchwały”  Cele: Popularyzacja kolarstwa szosowego na obszarze powiatu rzeszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tras na terenie gminy Boguchwała. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji. Promocja gminy Boguchwała Umożliwienie […]

Przed nami zupełnie nowa impreza rowerowa. Już 2 września zapraszamy kolarzy szosowych na I edycję wyścigu „Klasyk Boguchwały”, ze startem i metą zlokalizowaną obok stadionu w Mogielnicy. Zapisów można dokonać TUTAJ 

Regulamin wyścigu kolarskiego „ Klasyk Boguchwały”

 Cele:

  1. Popularyzacja kolarstwa szosowego na obszarze powiatu rzeszowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem tras na terenie gminy Boguchwała.
  2. Propagowanie zdrowego stylu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  3. Promocja gminy Boguchwała
  4. Umożliwienie współzawodnictwa zawodników w wyścigu rowerowym, poprzez połączenie rywalizacji sportowej z dobrą zabawą

Organizator :

Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne Lubcza, siedzibą Stowarzyszenia jest Zespół Szkół w Racławówce, Racławówka 215, 36-047 Niechobrz, woj. Podkarpackie KRS 0000275116

www.sstlubcza.com

– adres e-mail dot. organizacji wyścigu: mtbboguchwala@gmail.com

– kontakt telefoniczny dot. organizacji wyścigu: Jan Fularz 602-226-839

Miejsce wyścigu:

1.Wyścig odbywa się na terenie Gminy Boguchwała.

  1. Start i meta zlokalizowana jest na stadionie sportowym w Mogielnicy w dniu 2 września 2018 r.
  2. Impreza jest bezalkoholowa i promuje zdrowy styl życia.

Harmonogram:

– biuro zawodów 10:00 -12:00

– start honorowy godzina 12:30

– 16:00 zakończenie imprezy

 

Kategorie wiekowe:  

Kobiety

– K2 – 18 – 35 lat

– K3+ – 36 lat i powyżej.

Mężczyźni:

– M2 – 18- 29 lat

– M3 – 30 – 39 lat

– M4 – 40 – 49 lat

– M5 – 50 – 59 lat

– M6+ – 60 lat i powyżej

Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w kategoriach wiekowych
w przypadku małej ilości uczestników w danej kategorii.

O klasyfikacji do grupy wiekowej decyduje rok urodzenia nie miesiąc!

Nagrody:

Organizator zapewnia nagrody ( rzeczowe i finansowe) dla każdej  kategorii wiekowej dla miejsc I, II, III., dodatkowo, zwycięzca premii górskiej otrzyma nagrodę organizatora.

Trasa wyścigu

Dystans – 55 km , każdy uczestnik, startuje na jednakowym dystansie.

Szczegółowa trasa dostępna będzie na stronie internetowej organizatora. Na 16 km na wysokości Krzyża Milenijnego w Niechobrzu, rozegrana będzie premia górska.

Ubezpieczenie startujących, bezpieczeństwo

Każdy z uczestników objęty jest ubezpieczeniem, warunkiem jest zapoznanie sie z ogólnymi warunkami ubezpieczenia  i podpisanie się na liście. Podpis uczestnika jest niezbędny do ewentualnego skorzystania z ubezpieczenia.

Uczestnicy wyścigu Klasyk Boguchwały  zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i zachowywać, ostrożność i rozwagę na trasie..

Wszelkie zmiany przez zawodników trasy, będą traktowane jako skrót i zawodnik zostanie zdyskwalifikowany. W momencie wycofania sie z różnych przyczyn, uczestnik powinien poinformować organizatora.

Każdy z uczestników na czas wyścigu zobowiązany jest do posiadania i używania kasku ochronnego sztywnego. Uczestnicy powinni posiadać rower przystosowany do jazdy szosowej

Opłata startowa

Opłata startowa  wynosi:

50 złotych do dnia 17.08.2018 r.,

od dnia 18.08.2018 r.  do dnia 30.08. 2018 r. 60 zł.,

w dniu zawodów 70 zł.

O wysokości opłat decyduje data zaksięgowania opłaty na koncie organizatora.

Możliwość zapisu pozostanie tylko i wyłącznie w biurze zawodów od godziny 10:00 do 12:00. Obowiązkiem jest wypełnienie karty zgłoszeniowej i wniesienie opłaty zgodnie z regulaminem.

Zawodnik od momentu rejestracji oraz pojawienia się na liście startowej na stronie internetowej ma 7 dni na uiszczenie opłaty startowej (decyduje data zaksięgowania na koncie)

Konsekwencją braku wpłaty jest wykreślenie zawodnika z listy zgłoszeń. Zawodnik ma prawo zgłosić się ponownie ( o ile będą wolne miejsca). W przypadku osiągnięcia limitu uczestników decydować będzie kolejność wpłat.

Wniesiona opłata nie podlega zwrotowi. Tym samym zgłaszający uznaje, że zapoznał się z regulaminem i zobowiązuje się do jego przestrzegania oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb promocyjnych i informacyjnych imprezy rowerowej.

W ramach opłaty startowej każdy uczestnik wyścigu głównego otrzymuje pakiet startowy: numer startowy na rower z chipem

– napój izotoniczny, żel

– oznakowanie na trasie wyścigu – znaki poziome na jezdni, strzałki na  trasie, oznaczenie trasy taśmami,

– elektroniczny pomiar czasu,

– zabezpieczenie medyczne,

– prawo do korzystania z bufetów na trasie, posiłek regeneracyjny na mecie,

– nagrody dla zwycięzców za miejsca od 1 do 3 oraz dyplomy za miejsca 4-6,.

 

W trakcie wyścigu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu. Osoby nietrzeźwe nie będą mogły brać udziału w wyścigu.

Rejestracja zawodników odbywa się poprzez wypełnienie formularza na stronie http://timekeeper.pl wniesieniu opłaty startowej w biurze zawodów, w dniu 02.09.2018 r. od godz. 10:00-12:00 

Platforma Timekeeper, do rejestracji zawodników zostanie zamknięta w dniu 30.08.2018 r. do godziny 15.

Postanowienia końcowe:

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu
” Klasyk Boguchwały”

– Każdy uczestnik wyścigu Klasyk Boguchwały zgadza się na wykorzystaniem wizerunku do celów promocyjnych i informacyjnych i nie będzie wnosił roszczeń z tego tytułu.

-W ramach działalności statutowej Stowarzyszenia Sportowo Turystycznego Lubcza, które to stanowi organizację Pożytku Publicznego
nr KRS 0000275116
nie jesteśmy upoważnieni do wystawiania faktury VAT za udział w imprezie.

Liczba miejsc jest ograniczona

 

 

 

podobne wpisy