| Aktualności - Strona Główna | BIEGI | II Zimowy Bieg Wielki Las – zapisy, regulamin, trasy

Aktualności - Strona GłównaBIEGI

II Zimowy Bieg Wielki Las – zapisy, regulamin, trasy

II Zimowy Bieg „Wielki Las” w Woli Zgłobieńskiej  – bieg trialowy,  Czekają na Was 3 dystanse :  22 km (start 11:00) 10 km Nordic Walking (start 11:15) 12 km (start 11:30) Zapisy  na stronie : https://competitions.timekeeper.pl/ii-bieg-wielki-las Trasy:  22 km: https://tiny.pl/wpl42 12 km: https://tiny.pl/wpl44 Regulamin II biegu „Wielki Las” I. O biegu Impreza biegowa „Wielki Las” będzie przebiegała po ścieżkach leśnych i polnych oraz w niewielkim stopniu […]

II Zimowy Bieg „Wielki Las” w Woli Zgłobieńskiej 🙂 – bieg trialowy,
❄️ Czekają na Was 3 dystanse :
🏃 22 km (start 11:00)
🚶10 km Nordic Walking (start 11:15)
🏃12 km (start 11:30)
❄️ Zapisy  na stronie : https://competitions.timekeeper.pl/ii-bieg-wielki-las

❄️ Trasy: 

Regulamin II biegu „Wielki Las”
I. O biegu
Impreza biegowa „Wielki Las” będzie przebiegała po ścieżkach leśnych i polnych oraz w niewielkim
stopniu po drogach publicznych (bez wstrzymywania ruchu).
II. Cel imprezy
1. Propagowanie zdrowego stylu życia oraz popularyzacja biegów jako najprostszej formy ruchu.
2. Promocja biegów terenowych, jako aktywnej formy spędzania czasu wolnego.
3. Promocja Gminy Boguchwała.
4. Umożliwienie współzawodnictwa w biegu masowym poprzez połączenie rywalizacji sportowej
z dobrą zabawą.
5. Integrowanie grup społecznych.
III. Organizator
Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne Lubcza
E-mail: mtbboguchwala@gmail.com
Osoby kontaktowe: Janek Fularz 602 226 839, Ula Kandefer: 500 067 462.
IV. Termin i miejsce
1. Start biegu odbędzie się w sobotę 11.02.2023r. spod Domu Ludowego w Woli Zgłobieńskiej
(obok Szkoły).
2. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej – Wola
Zgłobieńska 140.
3. Godziny startu:
a. Bieg Wielki Las 22 km – godzina 11:00,
b.Nordic walking 10 km – godzina 11:15,
c. Bieg Wielki Las 12 km – godzina 11:30.
V. Trasy
1. Trasy biegów będą oznakowane. Szczegółowy i ostateczny przebieg trasy zostanie
opublikowany w formie tracka na stronie wydarzenia na Facebook oraz na stronie
https://competitions.timekeeper.pl. Organizator zastrzega możliwość zmiany przebiegu trasy
w dowolnym terminie, jednak zapewnia, że kilometraż nie będzie się różnił o więcej niż 10%.
Dystanse podane są w przybliżeniu ze względu na możliwe błędy pomiarowe urządzeń GPS.
2. Do wyboru uczestników będą 3 dystanse:
a. Bieg Wielki Las 22 km (dystans ok. 22 km, +/- 700 m),
b. Bieg Wielki Las 12 km (dystans ok. 12 km, +/- 450 m),
c. Nordic walking (dystans ok. 10km, +/- 150 m).
3. Należy zachować czujność, ponieważ trasy krzyżują się w kilku miejscach.
VI. Limity czasowe
1. Zawodników obowiązują następujące limity czasowe:
a. Bieg Wielki Las 22 km (dystans ok. 22 km, +/- 700 m) – limit 4h,
b. Bieg Wielki Las 12 km (dystans ok. 12 km, +/- 450 m) – limit 2,5h,
c. Nordic walking (dystans ok. 10 km, +/- 150 m) – limit 3h.
2. Zawodnicy, którzy dotrą do mety po upływie limitu nie zostaną sklasyfikowani.
3. Zejście z trasy należy bezwzględnie zgłosić wolontariuszom na punktach kontrolnych lub
żywieniowych, lub telefonicznie do Organizatora pod nr tel. 602 226 839 (Janek), 500 067 462
(Ula).
VII. Limity miejsc
Limit miejsc wynosi 100 uczestników na każdy dystans.
Stowarzyszenie Sportowo – Turystyczne „Lubcza”
VIII. Punkty kontrolne
Na trasie będą się znajdowały punkty kontrolne. Ominięcie któregokolwiek będzie skutkowało
dyskwalifikacją zawodnika. Uczestnicy muszą biec z odsłoniętymi numerami umieszczonymi z
przodu, tak aby były widoczne dla sędziów. Za brak widocznego numeru grozi dyskwalifikacja.
IX. Punkty żywieniowe
1. Na trasie będą punkty żywieniowe z napojami i przekąskami:
a. Bieg Wielki Las 22km – 1 punkt ok. 11km
b. Bieg Wielki Las 12km – 1 punkt ok. 8km
c. Nordic walking 10km – 1 punkt ok. 5km
X. Zapisy i zasady uczestnictwa
1. Prawo startu mają wyłącznie osoby, które ukończyły 18 rok życia lub 16 rok życia za
pisemnym pozwoleniem opiekunów prawnych.
2. Warunkiem uczestnictwa w zawodach jest prawidłowe wypełnienie Formularza
rejestracyjnego dostępnego na stronie https://competitions.timekeeper.pl.
3. Wypełnienie Formularza rejestracyjnego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego
Regulaminu.
4. Zgłoszenia online będą otwarte do 05.02.2023r. lub do wyczerpania limitu opłaconych
zawodników. Po tym terminie możliwe będą jedynie zapisy w Biurze zawodów pod
warunkiem dostępności miejsc. Zaleca się jednak, aby dokonać zapisów elektronicznych, co
usprawni prace Biura.
5. Dla osób zapisanych do 31.01.2023r. Organizator gwarantuje otrzymanie pełnego pakietu
startowego.
6. Podstawą odbioru pakietu startowego z numerem i chipem jest okazanie przez zawodnika w
Biurze zawodów dokumentu tożsamości ze zdjęciem.
XI. Klasyfikacja i nagrody
1. Podczas zawodów prowadzone będą następujące klasyfikacje na każdym dystansie:
a. klasyfikacja generalna kobiet,
b. klasyfikacja generalna mężczyzn.
2. Dodatkowo zostanie wyłoniona najlepsza mieszkanka i najlepszy mieszkaniec Miasta i Gminy
Boguchwała na dystansach Wielki Las 22 km, Wielki Las 12 km oraz Nordic walking 10 km.
3. Każdy z zawodników, który ukończy swój dystans otrzyma na mecie pamiątkowy medal.
4. Zdobywcy miejsc I – III w klasyfikacjach generalnych kobiet i mężczyzn otrzymają nagrody
rzeczowe.
XII. Pakiety i świadczenia organizatora:
1. Organizator zawodów zapewnia:
a. udział w rywalizacji na wybranym dystansie,
b. napoje i przekąski na punktach żywieniowych,
c. posiłek regeneracyjny po biegu,
d. numer startowy,
e. elektroniczny pomiar czasu,
f. pamiątkowy medal,
g. nagrody dla najlepszych zawodniczek i zawodników na każdej z tras,
h. gadżet z logo biegu,
i. profesjonalną obsługę fotograficzną,
j. obsługę medyczną,
k. ubezpieczenie uczestników zawodów od NNW.
XIII. Opłaty
1. Zawodnik dokonujący rejestracji ma 14 dni na dokonanie opłaty startowej poprzez platformę
Timekeeper. W przypadku braku wpłaty w podanym terminie może zostać usunięty z listy
zarejestrowanych.
2. Płatności muszą być dokonane nie później niż do 05.02.2023r. Po tym terminie start będzie
można opłacić tylko i wyłącznie gotówką w biurze zawodów, jednakże w takim przypadku
Organizator nie gwarantuje pełnego pakietu.
3. Wysokość opłaty startowej zależna jest od dystansu i terminu zapłaty:
a. Bieg Wielki Las 22km:
• Za pośrednictwem Timekeeper do dnia 05.02.2023r. – 80 zł
• Gotówką w Biurze zawodów – 100 zł
b. Bieg Wielki Las 12km:
• Za pośrednictwem Timekeeper do dnia 05.02.2023r. – 60 zł
• Gotówką w Biurze zawodów – 80 zł
c. Nordic walking 10km:
• Za pośrednictwem Timekeeper do dnia 05.02.2023r. – 50 zł
• Gotówką w Biurze zawodów – 80 zł
XIV. Rezygnacja/przepisanie pakietu
1. W przypadku rezygnacji z udziału w zawodach uczestnikowi nie przysługuje zwrot wpłaconej
opłaty startowej.
2. Organizator dopuszcza możliwość przepisania pakietu na innego uczestnika jedynie na ten
sam dystans maksymalnie do dnia 05.02.2023r. W takiej sytuacji należy zgłosić fakt na adres
email organizatora podany w Regulaminie.
XV. Biuro zawodów i odbiór pakietów
1. Biuro zawodów będzie zlokalizowane w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej.
2. Biuro zawodów będzie czynne:
a. W przeddzień zawodów, w dniu 10.02.2023r. w godzinach 18:00-20:00.
b. W dniu zawodów, 11.02.2023r. w godzinach 9:00-10:30.
XVI. Wyposażenie uczestnika
1. Każdy zawodnik na trasie zawodów zobowiązany jest posiadać:
a. trwale przymocowany numer startowy w widocznym miejscu z przodu,
b. chip do pomiaru czasu dostarczony przez Organizatora,
c. sprawny telefon komórkowy o numerze telefonu podanym Organizatorom
podczas rejestracji z naładowaną baterią,
d. wpisany w telefon numer do Organizatora 602 226 839 (Janek), 500 067 462 (Ula)
oraz numer do zespołu ratowniczego (zostanie podany przed startem),
e. folia NRC dla dystansu 22km,
f. odpowiedni strój dostosowany do pogody.
XVII. Komunikacja
Zalecane jest śledzenie wydarzenia na Facebook oraz na stronie biegu na
https://competitions.timekeeper.pl. Przed zawodami zostanie wydany komunikat techniczny, w
którym zostaną podane szczegółowe i dodatkowe informacje dotyczące wydarzenia.
XVIII. Bezpieczeństwo
1. Bieg odbędzie się niezależnie od pogody.
2. Większość trasy zawodów prowadzi w pagórkowatym terenie leśnym.
3. Uczestnicy biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i w razie poniesienia
uszczerbku na zdrowiu lub strat materialnych nie będą dochodzić odszkodowania od
Organizatorów.
4. Każdy z uczestników biegu jest zobowiązany do wezwania pomocy oraz udzielenia pomocy
doraźnej poszkodowanemu biegaczowi. Pozostawienie potrzebującego uczestnika bez
pomocy karane będzie dyskwalifikacją.
5. Biegnąc po drogach publicznych należy stosować się do zasad ruchu drogowego.
XIX. Zasady obowiązujące na trasie (ochrona przyrody)
1. Zabrania się zaśmiecania terenu. Wszystkie śmiecie należy pozostawić w punktach
kontrolnych/żywieniowych lub zabrać ze sobą.
2. Nie wolno niszczyć przyrody oraz oznaczenia trasy.
3. Osoby, które nie dostosują się do zakazów zostaną zdyskwalifikowane.
XX. Ochrona wizerunku i dane osobowe
1. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych do celów związanych z
realizacją zawodów.
2. Uczestnicy wyrażają zgodę na publikację wizerunku w relacjach z zawodów zamieszczonych w
mediach oraz materiałach promocyjnych.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do wysyłania uczestnikom zawodów informacji
handlowych i marketingowych od Organizatora, partnerów i sponsorów Biegu, a także do
wewnętrznych potrzeb administracyjnych i analitycznych.
XXI. Depozyty
1. Zawodnicy będą mogli zdeponować rzeczy w specjalnie wyznaczonym miejscu. Worek będzie
można odebrać tylko na podstawie numeru startowego.
2. Zabrania się pozostawiania w depozycie przedmiotów wartościowych oraz dokumentów.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w depozycie rzeczy.
XXII. Postanowienia końcowe
1. Zawody odbędą się niezależnie od pogody z wyjątkiem zaistnienia klęsk żywiołowych lub
innych ekstremalnych sytuacji pogodowych zagrażających bezpieczeństwu zawodników. W
przypadku bardzo złych warunków pogodowych Organizator dopuszcza możliwość
wydłużenia limitów czasowych lub skrócenia tras.
2. Nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi dyskwalifikacją uczestnika.
3. Informacje o ewentualnych zmianach w regulaminie pojawią się na stronie
https://competitions.timekeeper.pl oraz w wydarzeniu na Facebook.
4. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatorów.

podobne wpisy